Turbo Tijd Journaal

De signalen en condities uit het Dashboard kunnen leiden tot een interessante Turbo Tijd Setup, ofwel een kans in de markt, als het totale plaatje klopt. Niet alleen objectieve metingen, maar ook subjectieve charttechnische bevindingen spelen hierbij een rol. Bovendien moet de Risk Reward Ratio in orde zijn van de verwachte koop- of verkoopkans.

Een Turbo Tijd Long (TTL) of Turbo Tijd Short (TTS) Setup kan zich voordoen op de dag- of weekchart en mag worden gezien als een TA coaching overweging. Wij administreren welke TA coachings er zijn gepresenteerd met vermelding van behaald koersdoel, danwel stoploss, met enkele kengetallen.

Risicowaarschuwing:
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Uitstaande en gesloten Setups in onze modelportefeuille 2022, incl. resultaat op de onderliggende waarde.

Turbo Tijd Setup Resultaten 2022

Turbo Tijd Resultaten

Bekijk onderstaand de resultaten van de Voorbeeld Dashboard Portefeuille van de afgelopen jaren.