Turbo Tijd Journaal

De signalen en condities uit het Dashboard kunnen leiden tot een interessante Turbo Tijd Setup, ofwel een kans in de markt. Niet alleen objectieve metingen, maar ook subjectieve charttechnische bevindingen spelen hierbij een rol. Bovendien moet de Risk Reward Ratio in orde zijn van de verwachte koop- of verkoopkans.

Een Turbo Tijd Long (TTL) of Turbo Tijd Short (TTS) Setup kan zich voordoen op de dag- of weekchart en mag worden gezien als een TA coaching overweging. Wij administreren welke TA coachings er zijn gepresenteerd met vermelding van behaald koersdoel, danwel stoploss, met enkele kengetallen.

Risicowaarschuwing:
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Alle informatie, waaronder de produktbrochure vindt u op de betreffende BNP webpagina.

Turbo Tijd Resultaten
Overzicht van de uitstaande en gesloten Setups in 2024, met het resultaat op de onderliggende waarden.

Turbo Tijd Setup Resultaten 2024

Turbo Tijd Setup Resultaten 2023

Dashboard Beleggen
met de indicatoren van Nico PR Bakker.
Zelf doen?
Stuur een email naar
btac@nicoprbakker.nl