Disclaimer

Nico Bakker is bestuurder van BTAC en hij is een onafhankelijk analist. BNP Paribas en BTAC zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarin BTAC in ruil voor een financiële vergoeding technische analyse verzorgt en bepaalde promotionele activiteiten verricht. De technische analyses en opinies van BTAC, in welke vorm dan ook gepubliceerd, zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. De in de technische analyses en opinies genoemde standpunten en vooruitzichten zijn door BTAC en haar medewerkers gegeven in de hoedanigheid als technisch analist. BNP Paribas kan van tijd tot tijd producten uitgeven die dezelfde onderliggende waarden kunnen hebben als de financiële instrumenten besproken in de technische analyses of opinies van BTAC. BNP Paribas heeft echter geen enkele betrokkenheid bij, op welke manier dan ook, invloed op, zeggenschap over of inspraak in van de totstandkoming van de technische analyses of opinies van of namens BTAC of een aan haar gelieerde onderneming of persoon. BNP Paribas is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en geschiktheid voor welke doeleinden dan ook en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de technische analyses en opinies van BTAC of een aan haar gelieerde onderneming of persoon.