TA Video Lessen Deel 1. Technische Analyse, de basis.

1.1 Wat is Technische Analyse?

In deze eerste Coaching Video wordt verteld wat technische analyse is en wat de drie veronderstellingen zijn waar TA op gestoeld is. Voorts een vergelijking met fundamentele analyse met als afsluiting een TA coaching overweging.

1.2 Grafieken

In deze tweede Technische Analyse coaching video legt Nico Bakker de grafiek uit. De grafiek is het basismateriaal voor een technisch analist. Nico zal de drie basisvormen bespreken en laten zien met aansluitend extra aandacht voor de candlestick in zijn diverse verschijningen.

1.3 Marktclassificatie

Er zijn binnen Technische Analyse drie fases waarin een koers zich kan bevinden. Hoe u deze fases herkent en waarom dit van belang is voor verdere analyses legt Nico uit in deze derde Technische Analyse coaching video. Voorts aandacht voor het fenomeen ‘tijdvensterconflict’.