Rendement Certificaat  Journaal

De Rendement Certificaten van BNP Paribas bieden mogelijk een interessant alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen. Dit product biedt een aantrekkelijk potentieel rendement bij een beperkt stijgende markt, maar ook als koers van de onderliggende waarde stagneert of gematigd daalt gedurende de looptijd van het Rendement Certificaat. Wij verwijzen naar de betreffende BNP webpagina voor een uitleg van de de basiskenmerken van dit product, de rendementskansen, voorwaarden en risico’s. Wij presenteren een RC Journaal als zich een kans voordoet in het koersverloop van de onderliggende waarde, waarbij een specifiek Rendement Certificaat uitkomst biedt.