Technische condities Maand Special

Technische Condities Maand Special

Iedere maand publiceren we een AEX Maand Special met daarin een duiding van de dag-, week-, maand- en jaargrafiek van de AEX index, speciaal voor de lange termijn maandbeleggers.
Tevens streven we er naar om wekelijks een item uit ons universum te selecteren waarvan de Dashboard conditiemetingen op de drie tijdvensters (dag, week, maand) gelijk zijn, dus het getal 3 in de DB kolom direct naast de koers. Bij 3x groen (alle tijdvensters in de UP status) kan er sprake zijn van een breed gedragen koopaanbeveling. Bij 3x blauw (DOWN status) overheerst negatief sentiment. In de Special worden de drie grafieken nader toegelicht en voorzien van een coaching aanbeveling. Ter illustratie wordt tevens de jaargrafiek getoond.

Als u wilt checken voor welke fondsen de 3x UP of 3x DOWN status valide is, dan is hier de link naar de Dashboard pagina met de meest recente stand van zaken wat betreft de conditie metingen.