Turbo Tijd Setups

De signalen en condities uit het Dashboard kunnen leiden tot een interessante Turbo Tijd Setup, ofwel een kans in de markt, als het totale plaatje klopt. Niet alleen objectieve metingen, maar ook subjectieve charttechnische bevindingen spelen hierbij een rol. Bovendien moet de zogenaamde Risk Reward Ratio in orde zijn van de verwachte koop- of verkoopkans.

Een Turbo Tijd Long (TTL) of Turbo Tijd Short (TTS) Setup kan zich voordoen op de dag-, week- of maandchart, wijzigingen in de uitstaande Setups zullen wij per Tweet melden.

Uitstaande en gesloten Setups in onze modelportefeuille 2022, incl. resultaat op de onderliggende waarde.

Turbo Tijd Setups Resultaten 2022