In mijn Dashboard cockpit heb ik onder andere de SMA lijn en de MRI candle, die elk met hun eigen kleuren belangrijke informatie verschaffen. Een korte toelichting en verdere verwijzingen.

De gekleurde SMA
Een van de functies van de SMA ofwel sleepkabel is het afgeven van een indicatie omtrent de sterkte van de trend, beter gezegd de trendintensiteit. Hoe krachtig is het proces van hogere toppen en hogere bodems, hoe sterk is de bereidheid om de ingeslagen richting vast te houden? Maar ook, hoe slap is de trend, hoe beperkt is de richtinggevoeligheid? Dit alles wordt inzichtelijk gemaakt met de hellingshoek van de gemiddelde lijn. Een positieve hellingshoek duidt op een positieve ondertoon, de lijn verloopt opwaarts en dat geven we voortaan aan met de bekende blauw/groene kleur.
Een negatieve hellingshoek impliceert een dalende SMA lijn en dus een al dan niet aanzwellende negatieve ondertoon. Dan krijgt de SMA een oranje kleur. Voor de geinteresseerden onder u , de hellingshoek meten we door de huidige SMA waarde te vergelijken met die van 5 perioden terug. Zo meet je het momentum van de SMA lijn.
Wilt u meer lezen over de SMA lijn, dan is hier de link naar de gekleurde SMA.

De gekleurde candle
Ik heb onlangs een tool toegevoegd op mijn charts, te weten de MRI candle, ofwel de Mean Reversion Indicatie candle, oranje gekleurd, die aangeeft dat de afstand tussen koers en gemiddelde lijn te groot is en dat de kans dus toeneemt dat de koers terugkruipt richting zijn gemiddelde. Het is vrij vertaald een temperatuurmeter, een terug-naar-het-gemiddelde candle omdat de overshooting te groot is.
De afstand tussen koers en gemiddelde lijn wordt gemeten en uitgedrukt in Standaard Deviatie (STD) waarden, conform de Kromme van Gaus, ofwel de normaalverdeling, waarbij ik +3 en -3 STD gebruik in de formule van de MRI. Boven +3 of onder -3 is de kans aanzienlijk dat de koers terugkruipt naar zijn gemiddelde.
Uitgebreide informatie over de oranje candles vindt op de link naar de gekleurde candle.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!