Een vaste component in mijn marktlens is een voortschrijdende gemiddelde lijn voor het objectief vaststellen van de richting van de trend. Een voortschrijdende gemiddelde lijn is er voor gemaakt om te
filteren en daardoor letterlijk de grote lijn in het koersverloop zichtbaar te maken. Ik gebruik op elke grafiek een 55 periode ongewogen voortschrijdende gemiddelde lijn, de 55 SMA lijn. Het getal 55 is een getal uit de Fibonacci reeks en voldoet prima als parameter voor mijn sleepkabel, want zo noem ik mijn gemiddelde lijn.

Signalen en condities
De basisregel voor het bepalen van de richting van de trend is vrij eenvoudig. Een slotkoers onder de gemiddelde lijn indiceert de start van een dalende trend. Een slotkoers boven de sleepkabel indiceert de start van een uptrend. De crossovers met de sleepkabel zijn actiemomenten voor actieve beleggers, het zijn de trendsignalen die de SMA lijn genereert.
Zolang de candles boven de SMA noteren, is er sprake van een positieve trendfase. Candles onder de lijn indiceren een negatieve trendfase. Dit noemen we de trendcondities. De SMA lijn kan hierbij ook prima dienst doen als dynamische trendlijn, om correcties op te vangen of rebounds af te remmen.

Trendintensiteit
Er is een derde functie van de sleepkabel, namelijk het afgeven van een indicatie omtrent de sterkte van de trend, beter gezegd de trendintensiteit. Hoe krachtig is het proces van hogere toppen en hogere bodems, hoe sterk is de bereidheid om de ingeslagen richting vast te houden? Maar ook, hoe slap is de trend, hoe beperkt is de richtinggevoeligheid? Dit alles wordt inzichtelijk gemaakt met de hellingshoek van de gemiddelde lijn. Een positieve hellingshoek duidt op een positieve ondertoon, de lijn verloopt opwaarts en dat geven we voortaan aan met de bekende blauw/groene kleur.
Een negatieve hellingshoek impliceert een dalende SMA lijn en dus een al dan niet aanzwellende negatieve ondertoon. Dan krijgt de SMA een oranje kleur. De gekleurde SMA lijn als extra visueel element om nog beter de richting en kracht van de trend te kunnen inschatten.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!