De maand september zit er op, oktober gaat zeer turbulent van start. Hoe ziet oktober er statistisch uit? Is het een goeie beleggingsmaand? Wat zijn de beste beleggingsmaanden? Wat is het beste kwartaal? Wat kunnen we historisch gezien verwachten richting de jaarultimo? Hoe zit het met de winstgevendheid in de drie maanden die nog komen? Al met al interessante wetenswaardigheden over de geschiedenis van de AEX index, waar je als actieve belegger rekening mee kunt houden. Ik bespreek gaarne enkele beursstatistieken.

Oktober
Historisch gezien is oktober een matig positieve maand. Van de 38 keer zijn er 25 positief met een gemiddeld resultaat van +4%. De min-maanden scoren gemiddeld 6%, hetgeen een zogenaamde profit factor oplevert van 1,15. Tegenover elke Euro verlies staat 1,15 Euro winst, dus dat is wel mooi. Een grotere kans op winst dan verlies. De beste beleggingsmaand wat dat betreft is december met een winstgevendheid van +4, november met +2 mag er ook zijn. Zie verder bovenstaande afbeelding  voor de andere maanden.

Vierde kwartaal
Als we dezelfde exercitie loslaten op kwartaalniveau, dan blijkt dat het vierde kwartaal als beste uit de bus komt. In 72% van de gevallen is er een tendens tot stijgen met gemiddeld ruim 4%. Bij 28% is er sprake van een dalingstendens van gemiddeld -5%. Dit resulteert in een winstgevendheid van 2,45. Dus een statistisch positieve verwachting richting de jaarultimo. Het is geen garantie op succes, maar ‘trading with the odds’ zou je als actieve belegger wel kunnen overwegen.

Jaarresultaat
Hoe zou dan de ultimostand van de AEX eruit kunnen zien? Eind december 2020 stond er ruim 624 op de borden, op moment van schrijven staat er 760, een plus van ruim 21%. Stel nu dat er richting de jaarultimo de gemiddelde score van 4% wordt gehaald, dan eindigen we rond 790, zeg maar nipt onder de 800. Eindigen we in een dalingstendens van gemiddeld 5%, dan staat er circa 720 op het bord. Ach, het zijn maar statistieken, toch leuk om te weten, niet waar?

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!