Als er sprake is van heftige turbulentie, dan worden regelmatig stenen en keien in de financiële vijver gegooid, waardoor koersen flink heen en weer zwiepen. Maar niet elke belegger heeft daar last van. Hoe verder weg van de hitte, hoe minder heet het wordt. Ik heb een andere beeldspraak voor u om te illustreren hoe u financiële chaos ervaart en die luidt “De waterbakken op het Damrak”.

Het informatieabsorptieproces verloopt niet voor iedereen gelijk, we reageren wat dat betreft niet identiek op informatie die vrijkomt in de markt. Denk eens aan de daghandelaren, de speculanten, de optimistische long spelers, de pessimistische short spelers, de anticiperende en reagerende beleggers, chart readers, system players, buy & hold beleggers etc. Maar ook toezichthoudende instanties, ofwel de waakhonden, spelen een rol.

Nu heeft elke categorie zijn eigen vijver ofwel waterbak waarin wordt gevist. Deze waterbakken staan tot de rand toe gevuld in elkaar, waarvan de bak van de daghandelaren in het midden staat, het dichtst bij het vuur, de financiële kern zou je kunnen zeggen. Daar omheen de bak van de speculanten en zo verder weg van de kern de bakken van de overige spelers, met als laatste omringende waterbak die van de waakhonden. Bijgaande afbeelding  geeft een en ander illustratief weer.

Wat gebeurt er als een klein steentje, een minder relevant nieuwsfeitje, in de middelste bak valt? De kleine rimpel wordt makkelijk opgevangen door de snel handelende intraday spelers, hun waterbak loopt niet over. Een grotere steen veroorzaakt meer rimpels, waardoor de middelste bak overloopt en andere marktpartijen ook de invloed van de steen ervaren. Zij moeten ingrijpen om te voorkomen dat hun waterbak overloopt.
Kunt u zich nu voorstellen wat er gebeurt als er een enorme kei in de waterbak valt? Alle bakken stromen over en de toezichthoudende instanties moeten zelfs ingrijpen om te voorkomen dat het financiële waterbakkenstelsel omvalt. Laten we dit crisis noemen.

In welke waterbak zwemt u? En heeft u een zwembandje om zodat u bij een overstroming niet dreigt te verdrinken?

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!