U moet als actieve belegger mentale valkuilen en addertjes onder het gras de baas blijven om te kunnen overleven in de financiële jungle. Ik trakteer u op een stukje proza met wellicht bekende kronkels tussen de oren. Hoeveel van de addertjes bent u al tegengekomen?

Als u geconfronteerd wordt met een scheve positie dan is er de neiging om over te stappen op een langer timeframe.”Nee, ik ben geen korte termijn handelaar, maar een lange termijn investeerder”.
Nee, hou vast aan je vertrouwde tijdvenster. Maar ga er geen extra lijnen intekenen om op die manier eerder steun te zien. Of ga de betreffende koersbeweging niet anders benoemen om de koersdaling minder erg te laten zijn. Laat staan dat u koerspatronen gaat zien die er helemaal niet zijn. Nee, hou vast aan de geeigende spelregels om een grafiek te analyseren. Hou dan maar vast aan het voordeel dat bij een dalende koers de steunstreep dichterbij komt.
Een veel voorkomende kronkel is het bijkopen in een dalende markt, om daarmee de gemiddelde aankoopkoers te verlagen. Dit middelen is als het lekke roeibootje waar je een gat bijboort in de veronderstelling dat het water er daar weer uit loopt.
En het is ook niet slim om uitvluchten te zoeken om maar geen verlies te hoeven nemen. Enkele strohalmen ter illustratie: ‘Morgen zijn er cijfers, die zullen wel goed zijn’, ‘De fundamentals zijn wel goed eigenlijk, aldus de technisch analist’, of ‘Ik ben FA aanhanger, geen TA meer voor mij’. Hieraan gekoppeld is er de zogenaamde cognitieve dissonantie, ofwel het niet willen aanhoren of aanzien van slecht nieuws of negatieve elementen, het wegstoppen van pijnprikkels.

Kortom, voldoende kronkels en kromme redeneringen die er voor zorgen dat het beleggingsresultaat onnodig negatief wordt beinvloed. Tegelijkertijd wil ik er bij vermelden dat het in de praktijk razend moeilijk is om de valkuilen te vermijden en de addertjes te ontwijken. Maar neem dan de volgende eigen tegelwijsheid ter harte als steuntje in de rug: “Kun je wat krom is recht-vaardigen?”
Nee, zorg er voor dat je zo weinig mogelijk ‘hoop-transacties’ over houdt, succes!

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!