Deze week viel de forse koerssprong op van onder andere Unilever. Een flinke stierenstoot, maar verandert hierdoor de technische conditie? Massaal aankopen doen, of nog even wachten? De maandgrafiek toont in ieder geval veel gespartel, volatiliteit en ruis. Laten we proberen een beetje orde te scheppen in de chaos.

Lijnenspel
Ik begin met enkele charttechnische bevindingen. Zo is daar de dalende toppenlijn die indiceert dat de weg naar boven vooralsnog begrensd is tot 47+. Daar ligt tevens de eerste rode streep. Naast de dalende toppen zie ik gelijke bodems rond 41,00, daar geldt eveneens het motto ‘oude weerstand wordt nieuwe steun’. Een mooie horizontale steunstreep derhalve. Nipt daar onder liggen de twee groene steunstrepen op 38+ en 36+. Al met al een speelveld dat min of meer wordt begrensd door enerzijds de groene 41-38 zone en anderzijds de rode 47-49 zone.

Negatieve indicatoren
De gemiddelde lijn loopt opwaarts, dat is op zich wel positief, maar de candles staan er onder en dat duidt op een negatieve overgangsfase. De swingteller geeft een neutrale stand na de recente volledige downswing. De RSI schuurt tegen de 50-lijn en de DBS indicator geeft aan dat de Down status valide is op het Dashboard. Al met al een licht negatieve ondertoon, van een stevige downtrend is geen sprake. De candles zijn wel lang, dat duidt op turbulentie en nervositeit. Hoe hier mee om te gaan?

Coaching
Wat nu te doen als trendvolgende belegger die het gespartel ziet op het huidige rommelige en wispelturige speelveld? Welnu, de keuze is niet zo moeilijk. Wacht op een overtuigend signaal waaruit blijkt wat de spelers van plan zijn. Dat kan zijn een opwaartse uitbraak boven 47+. Dat impliceert dan een herstart van een stijgende trendfase, koopposities kunnen dan worden aangehouden of uitgebreid. Of het wordt een neerwaartse uitbraak onder 41, met bevestiging van aanzwellende berendruk onder 38+. Het moge duidelijk zijn dat het dan voor trendbeleggers niet meer interessant is om koopposities aan te houden. Kortom, nu even wachten, pas op de plaats, in afwachting van meer duidelijkheid uit het veld.

BNP Paribas Turbo’s en Boosters van besproken titel

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.