UNILEVER als vaandeldrager

Wereldwijde paniek en chaos op de aandelenvelden, verminkte grafieken, flinke deuken en gaten, althans op de korte en middellange termijn speelvelden. Maar op de langere termijn biedt deze ellende juist koopkansen, zo wordt beweerd. Dit geldt, zoals het er nu naar uitziet, voor Unilever, die mogelijk als vaandeldrager ons door de financiële jungle loodst. Ik zal de maandchart voor u duiden.

Corona deuk of breuk?
Beleggers worden geconfronteerd met een wel heel unieke situatie, behoorlijk negatief getint, waarvan de afloop absoluut niet is te voorspellen. Uitzoomen is dan gewenst en wellicht noodzakelijk om op grotere hoogte het slagveld te overzien. Dan blijkt dat een redelijk aantal NL fondsen scherp corrigeert in hun uptrend en in staat kan zijn een hogere bodem te plaatsen. DSM, Galapagos en Wolters Kluwer zijn enkele voorbeelden. Dit levert dus Trend Scenario’s op. Een tweede categorie wordt gevormd door fondsen die thans aan hun SMA lijn als trendvolgende indicator kleven. Bulls aan een zijden draadje met nog kans op een trendhervatting. Dit levert Steun Scenario’s op zoals onder andere bij Philips, RELX en Unilever. Dit zijn de Corona deuk fondsen.
In de derde categorie vinden we fondsen die extreem zwaar zijn afgestraft, te maken hebben met flinke oververhitting maar ook steun lijken te vinden op lage steunstrepen in het veld. Stieren kunnen nog gereanimeerd worden, hetgeen spannende en offensieve Rebound Scenario’s oplevert. Denk aan Aalberts, Aegon en Randstad als Corona breuk fondsen.

Felle correctie
Voor de Corona deuk fondsen geldt dat er sprake is van een felle correctie binnen de actuele lange termijn uptrend. Voor Unilever moeten we terug naar juni 2009 om de meest recente upcross met de SMA lijn waar te nemen. Toen noteerde de koers 10+, recent zagen we een top op krap 57,00. Kenmerkend voor een trenderend koersverloop is enerzijds een proces van hogere toppen en hogere bodems en anderzijds koersvorming boven een sterk opkrullende gemiddelde lijn die dienst doet als sleepkabel en vangnet voor de bulls. De koers van Unilever voldoet hieraan. Momenteel ligt de gemiddelde lijn, mijn 55SMA trendvolgende indicator, op 41,50 in het veld. Daar speelt de heftige strijd zich momenteel af.

Oververhitting
Dat de correctie zo fel zou zijn, had niemand kunnen vermoeden. Maar nu komt het aan op de SMA lijn die de bulls in de race moet houden. De koers is deze maand al onder de lijn gedoken, maar de body van de candle lijkt te stabiliseren op of aan de SMA, waardoor er sprake is van een zogenaamde kleefcandle, de bulls aan een zijden draadje. De felheid en oververhitting wordt duidelijk aangegeven door de RSI die als spanningsmeter ver onder de blauwe OS-lijn beweegt. De OBOS banden divergeren, dus de turbulentie zal groot blijven. Ook de groene streep op krap 38,00 kan meehelpen de correctiebeweging af te ronden. Hoe nu verder?

Spannende fase
Dat er een uiterst felle en belangrijke strijd wordt gestreden om de hegemonie op het lange termijn speelveld moge duidelijk zijn. Wanneer deze strijd wordt geslecht is onbekend, daartoe zijn de omstandigheden te onzeker. Maar als we vertrouwen op de chart waarin alle informatie, gebeurtenissen en belevingen worden geabsorbeerd en de regels der technische analyse respecteren, dan kunnen we vaststellen dat rond 41,50 uiteindelijk gebodemd kan worden als opmaat voor een hervatting van de lange termijn trend. Het bodemproces krijgt een gezicht als er een witte candle verschijnt in combinatie met een opwaartse knik in de RSI lijn. Dat zal deze maand moeilijk worden vermoed ik. Laten we hopen op april.

Ga naar de BNP Paribas Turbo’s en Boosters van UNILEVER

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.