Een belangrijk onderdeel binnen Charting, ofwel grafieklezen, is het tekenen van lijnen, om als zodanig beter inzicht te krijgen in de koersbewegingen. In de vorige editie heb ik uitgelegd hoe je de lijnen moet tekenen, in bovenstaande afbeelding ziet u ze wederom staan. Maar hoe ga je te werk als een trendlijn wordt gebroken? Welke stappen neemt de markt dan?

Even ter verduidelijking, we praten over een trendbreuk als de trendlijn wordt gepenetreerd. Als de trendkanaallijn wordt gepasseerd is er veelal sprake van overdreven sentiment boven of onder in het veld, overspannenheid en een te grote afstand met de trendlijn. Dit leidt veelal tot een Mean Reversion beweging, ofwel terug naar de trendlijn.

Binnen de trend herkennen we twee soorten koersbeweging, te weten een actiebeweging omhoog in een uptrend en omlaag in een downtrend, ofwel de stier of beer in actie in de richting van de trend, en een reactiebeweging omlaag in een uptrend en omhoog in een downtrend. Dit zijn de countertrend bewegingen die ik veelal correctie en rebound noem.

Als een stijgende trendlijn wordt gebroken gaat de reactiebeweging over in een breakoutbeweging (zie afbeelding), zo mogelijk de eerste stap in een nieuwe dalende trend. Maar dan komt het. De markt accepteert niet zomaar een trendbreuk en zal dit dan ook gaan valideren. Dat gebeurt met de pullback, ofwel een reactie op de breakout. Verwar de pullback niet met de reactie binnen de trend. “Een pullback is altijd een reactie, een reactie niet altijd een pullback”.
Als alles volgens plan verloopt zal een succesvolle pullback een validatie zijn van een trendbreuk. Mocht de koers in zijn pullbackbeweging toch weer terugkeren boven de trendlijn, dan hebben we te maken met een valse uitbraak, een ‘whipsaw’. Ziet u hoe belangrijk het is om de pullback af te wachten? Wat dat betreft graag de volgende oneliner ter overweging: “Een succesvolle pullback biedt een tweede kans om uit te stappen”.
In geval van een opwaartse trendbreuk gelden uiteraard de omgekeerde beweringen.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!