Het analyseren van een koersgrafiek is onderhevig aan specifieke spelregels. In een nieuwe serie ‘Grafieklessen’ zal ik de belangrijkste charttechnische tools bespreken, zodat u als actieve belegger een chart beter kunt analyseren. We starten met de lijnentechniek.

“Lijnen zijn geschiedenis, maar ook toekomst”
Gebaseerd op zich herhalend historisch marktgedrag mag je lijnen uit het verleden naar de toekomst doortrekken, om als zodanig vast te kunnen stellen waar toekomstige kantelpunten (toppen en bodems) kunnen liggen. Ik ga hier uit van zogenaamde trendmatige koersbewegingen, ofwel hogere bodems en toppen, of vise versa.
Nu heb je geen hogere wiskunde nodig om een lijn te kunnen tekenen. Je hebt maar twee punten nodig om een rechte oplopende of dalende lijn te kunnen intekenen op een grafiek. Wat zijn die twee punten?

Stijgend trendkanaal (bovenstaande afbeelding)
We zoeken in een stijgende trend een bodem (B1) en een opvolgende hogere bodem (B2). Dit zijn de twee punten die nodig zijn om een stijgende trendlijn (TL) te tekenen. Deze lijn over de bodems, soms ook wel oplopende bodemlijn genoemd, fungeert als steunlijn. De verwachting is dat in de nabije toekomst hogere bodems (steunpunten) op de trendlijn worden geplaatst. Op die punten eindigt een correctie ofwel reactie en kan de trend worden vervolgd met een nieuwe actie beweging, TL = S (trendlijn = steun) illustreert dit.
Als er twee bodems staan, is er logischerwijs een tussenliggende top (T1). Dit punt is slechts nodig om de trendkanaallijn (TKL) te kunnen tekenen, want die loopt parallel aan de trendlijn. Dus de TKL vraagt maar één punt, geen twee. In de toekomst zal tegen de TKL topvorming plaatsvinden, daar wordt de rally gestopt, om plaats te maken voor een correctie. De TKL is dan ook een weerstandlijn, TKL = W. Als zodanig teken je dus een trendkanaal waarbinnen de koers met significante bewegingen heen en weer beweegt.

Dalend trendkanaal (onderstaande afbeelding)
Het zal u niet verbazen dat er een tegengestelde variant is, het dalend trendkanaal met nu de dalende trendlijn over de toppen (TL = W) en de trendkanaallijn over de bodems (TKL = S).

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!