Als trendvolgende belegger ben je op zoek naar betrouwbare instapmomenten in de richting van de trend. Dat je daarbij de echte bodems en toppen mist, is niet van belang. Je wilt significante stukken van de trend meepakken, denk daarbij aan mijn vis-concept: kop en staart laat je liggen.

Setup
De setup van dit handelsplan is een ‘stukje trend’ zou je kunnen zeggen. Je zoekt een bodem op de gemiddelde lijn, dat is immers de ideale plek om te bodemen, ondersteund door zo mogelijk een groene steunstreep en een positieve swingteller. Op de grafiek is dit B1, dit is een bodem in een reeds bestaande trend. Vervolgens zoek je de eerstvolgende top (T1), ook weer begeleid door de swingteller (+9) met zwarte candle. Daarna zoek je B2, ofwel een hogere bodem dan B1, uiteraard boven de SMA lijn. Deze setup voorziet er in dat je gaat handelen in de richting van de trend, hetgeen impliceert dat je ‘Trade with the Odds’ zoals Cynthia Kase dit omschrijft in haar boek. Anders gezegd, gebruik de kracht van de waarschijnlijkheid als je een transactie optuigt.

Trigger
Na de setup wacht je op de trigger om daadwerkelijk in actie te komen. De trigger is de combinatie van een witte candle, swing +1 en de RSI boven de 50, ofwel de start van een upswing met Enter Long coaching aanbeveling, zoals we dit ook hanteren bij ons Dashboard Beleggen. Er zijn meerdere combinaties mogelijk van Enter Long triggers, maar deze is wel de meest voorkomende en ook betrouwbaar.

Stoploss
De stoploss wordt neergezet op B2, gelijk aan de meest recente bodem en trailt mee als er een hogere groene bodemstreep verschijnt. Zo hou je ruimte in de setup en grijp je pas in als het ritme van hogere toppen en hogere bodems wordt verstoord.

Target
Als target kan een top uit het verleden worden aangemerkt, of als die er niet is dan navigeren op de indicatoren en vasthouden aan de Exit regels van het Dashboard Beleggen, zoals bijvoorbeeld een zwarte candle (liefst na swing +9) met een OB Downcross in de RSI. Er zijn meerdere targets te bepalen, mede gevoed door charttechnische elementen.

Handelsplannen

Een verzameling praktische handelsplannen met elk hun eigen herkenbare naam.
Elk Dashboard Handelsplan kent een vast stramien, conform de ‘wetten’ die gelden om een verantwoord handelsplan op te tuigen. Elk scenario start met een Setup, ofwel de voorwaarden waar aan voldaan moet worden om tot een transactie over te kunnen gaan. Vervolgens is er de trigger, die het scenario daadwerkelijk in gang zet. Daarbij mogen de stoploss en de profit stop niet ontbreken. De vier elementen van het stramien moeten charttechnisch en/of Dashboard technisch gerelateerd zijn. Uiteraard kent elk handelsplan een acceptabele Risk Reward Ratio. In de betreffende toelichting wordt uitvoerig uitgelegd hoe het handelsplan werkt en voor wie het bestemd is.