Op menig dagchart, dus het kortere termijn tijdvenster, zien we topvorming als opmaat voor een mogelijke correctie. Er is her en der zelfs sprake van overspannenheid boven in het veld. Maar hoe zie en meet je nu wanneer de koers rijp is voor een correctie en tot hoever kan de dip dan reiken? In deze TA Coaching Rubriek zal ik een lijstje topvormingsignalen presenteren, alsook enkele dipregistraties. Het is een mix van charttechnische en Dashboard technische gereedschapjes, waar een actieve belegger goed mee overweg kan, tenminste, als hij of zij de basisbeginselen van TA onder de knie heeft.
Neem de twee lijstjes door en kijk of u op de diverse charts in onze Chart Service een en ander herkent. Ik ga nu specifiek in op topvorming en dipregistratie op dagcharts, maar op kortere en langere charts geldt uiteraard hetzelfde. Op elke navigatiehoogte komt u dezelfde technische elementen tegen, maar wel elk met hun eigen grootheid, dat begrijpt u. Voldoende theorie, nu de twee lijstjes, daar gaan we!

Topvorming
– Een of meerdere zwarte candles als cluster bij elkaar.
– Een Bearisch Engulfing patroon, of een ander 2-candle toppatroon.
– Swingteller aan het einde van zijn telling op +9.
– RSI als spanningsmeter boven de blauwe OB lijn, dus op overspannen terrein, dan wel een OB Downcross om topvorming aan te wakkeren of te bevestigen.
-De oranje MRI (Mean Reversion Indicatie) candle die aangeeft dat de afstand met de gemiddelde lijn (SMA lijn) te groot is.
-Koersvorming dichtbij of tegen een rode weerstandlijn.

Dipregistratie
– De Fibo grid met zijn drie retracementlijnen is mijns inziens de beste tool om aanstaande bodemvorming te kunnen detecteren.
– De RSI terug naar de 50-lijn en daar opveren.
– Steunlijnen en de SMA lijn kunnen bodemvorming stimuleren.
– Zo ook koersvorming in de buurt van een groene steunstreep
– Een bodempatroon kan de beren remmen.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!