In mijn dagelijkse praktijk van TA coaching word ik telkenmale geconfronteerd met het verschijnsel ‘time frame’, ofwel tijdvenster. En dan met name de onrust die de uiteenlopende tijdvensters bij beleggers teweeg kunnen brengen. Niet iedereen werkt met dezelfde meetlat, er zijn meerdere navigatieniveaus en daarom wordt ‘kort’ en ‘lang’ ook verschillend ervaren.
Over ‘kort en lang’ gesproken, even een vakgrapje tussendoor. Voor een intraday trader is korte termijn gelijk aan het drinken van een kop koffie en lange termijn gelijk aan lunchtijd.

Het tijdvenster dat u gebruikt bepaalt in zeer hoge mate uw marktbeleving. Wat ziet u aan korte en lange bewegingen? Hoe ervaart u turbulentie, hoe snel wilt u handelen? Vergelijk het met de volgende voertuigen, de autorally, de personenauto en de bus, elk op hun eigen weg. Wat past bij u? Hoe flexibel bent u? Wat is voor u kort en lang?
Laag navigeren of hoger navigeren speelt ook een rol bij marktclassificatie, ofwel het herkennen van een trend, trading range of overgangsfase. Een korte termijn trading range is wellicht helemaal niet zichtbaar in een lange termijn trend. Begrijpt u dat dit discussie oplevert tussen de korte en lange termijn belegger?
Hetzelfde geldt voor de begrippen actie en reactie beweging. Een uitstekende korte termijn actie van de bulls kan op een langere grafiek slechts een opleving in de downtrend zijn. U herkent hierin ongetwijfeld het bekende begrip tijdvensterconflict ofwel ‘conflict of timeframe’.

Tijdvensters spelen ook een belangrijke rol bij analisten, vooral bij hen die TA aanhangen. Want hoe kan het zijn dat er verschillende visies en meningen worden geventileerd, terwijl zij met dezelfde charts werken? Het verschil zit in variatie in timeframe, er wordt niet met dezelfde meetlat gemeten, dat leidt tot verschillen in marktvisies. Dus let goed op als u meerdere analisten volgt en met elkaar vergelijkt. Zorg er voor dat u geen appels met peren gaat vergelijken.

Tot slot ter opluistering de volgende TA wijsheid uit mijn Scheurkalender: “Tijdvenster is als de frequentie op de radio, stem af op wat je bevalt”.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!