Als technische analist geven wij dagelijks onze visie betreffende het verwachte koersverloop van uiteenlopende onderliggende waarden. Wij proberen daarbij zo goed mogelijk het scenario te schetsen, in de wetenschap dat er geen 100% betrouwbaarheid bestaat. Technische analyse is wat dat betreft een waarschijnlijkheidsanalyse. Wat impliceert dit in de praktijk?

We gaan uit van de veronderstelling dat massagedrag zich herhaalt. Beleggers gedragen zich min of meer gelijk in vergelijkbare situaties uit het verleden. Echter, dit herhalingsgedrag is niet feilloos, er zijn altijd wel afwijkingen, waardoor het plaatje er net iets anders uit ziet. Dit komt omdat marktgedrag non-lineair is, veroorzaakt door verstorende elementen waar de massa geen grip op heeft. Een en ander heeft tot gevolg dat er geen beleggingsmodellen of -methoden zijn die het altijd bij het rechte eind hebben. Praktische consequentie van dit gegeven is de wetenschap dat een advies niet goed uitpakt. De visie is dan niet fout, als analist en belegger kun je er immers niets aan doen dat bulls en bears zich niet houden aan de spelregels. Het is wel fout als je de visie op dat moment niet aanpast. Een zeiler past toch ook de zeilen aan als de wind draait? Of lukt het u om de wind te keren?

Een belangrijk getal bij betrouwbaarheid is de hitratio, ofwel de procentuele score. Hoe is dat bij een trader? Die is tevreden met een lage hitratio, hij weet toch wel dat aan het eind van de streep de zak met geld is gevuld. Hij laat zich niet uit het veld slaan door een serie verliestransacties op rij.
Maar hoe voelt een adviseur zich bij een lage hitratio? De ‘feel good factor’ zoals ik hitratio graag noem, is dan laag, hij heeft het vaker mis dan goed, zo wordt het immers geïnterpreteerd. Een adviseur zal kiezen voor een hogere hitratio met een (veel) lager bijbehorend winstbedrag. “Vaker juist, maar minder opbrengst” zou je kunnen zeggen.

Tot slot de volgende definitie in het kader van waarschijnlijkheid:
“Technische analyse is het inschatten wat normaal gesproken de volgende stap van de markt zal zijn….”.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!