Het gaat er nogal heftig aan toe op het AEX speelveld. Forse berentikken tot onder de 700 punten, maar ook dappere rebounds door de bulls. Aan spanning en sensatie geen gebrek, maar wat mogen we technisch gezien verwachten de komende weken? Het antwoord zit verpakt in de grafiek.

Correctiestand
De ondertoon op het middellange termijn speelveld is positief, getuige de serie hogere toppen en hogere bodems boven een netjes opkrullende gemiddelde lijn. Dit jaar hebben we al enkele mooie upswings gezien, wat dat betreft zijn de bulls heer en meester. Maar in de afgelopen vijf weken aarzelen zij om door te stomen. Na de 719+ prestatie, een vers record, doen zij een stapje terug. Noem het een adempauze, op het Dashboard prijkt wel het label ‘correctie’, dus enige afkoeling ligt wel voor de hand.

Waarschuwing
Dat de beren hun messen slijpen om de AEX tijdelijk naar lagere niveaus te drukken, bleek eerder deze week met de forse tik tot 695 aan toe. Dat was schrikken, want dat lag niet in lijn der verwachting. Het is wel een signaal uit het berenkamp, dus beleggers zijn gewaarschuwd. Dat de bulls direct terugkwamen met een stoot tot ruim boven de 700 gaf opluchting. Het tekent het huidige beleggingsklimaat, spanning, nervositeit, onverwacht scherpe bewegingen, aanzwellende turbulentie, het wordt beleggers niet makkelijk gemaakt.

Coaching
Maar geen paniek, de trend als zodanig is nog intact, een mogelijke koersdaling mag vooralsnog worden bestempeld als correctie beweging. De AEX mag zelfs terug naar 645 of in het uiterste geval 600+, zonder dat de trend breekt. Het meest waarschijnlijke scenario is een hogere bodem in de 645 zone om daarna de trend te vervolgen. Voor actieve beleggers impliceert een en ander dat een fase is aangebroken om wat winstnemingen te overwegen. Laat u niet te zwaar raken door de beer.
Laat ik afsluiten met een positieve opmerking: boven 719+ ebt het berengevaar weg en zijn er gewoon weer koopkansen. Ja, dan is het een kwestie van ‘hoog verkopen en hoger kopen’.

BNP Paribas Turbo's en Boosters van AEX INDEX

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.