Niet alleen mijn marktlensindicatoren spelen een belangrijke rol bij het optuigen van een scenario, ook de bekende rode en groene strepen op de chart doen een duit in het zakje. In de TA Coaching Rubriek van deze week zal ik nader ingaan op het praktische nut van de steunen en weerstanden. Hoe worden ze berekend, wat kun je er mee, hoe moet je een en ander interpreteren en wat kun je er niet mee, ook niet onbelangrijk.

De strepen op het veld worden automatisch ingetekend door mijn algoritme die de zogenaamde 4/2 Pivot High en Low berekend. Een 4/2 Pivot High wordt als rode weerstandstreep ingetekend als er voor die betreffende High 4 lagere (hoeft niet opvolgend) Highs liggen en 2 lagere Highs er na. Dezelfde redenering geldt voor een 4/2 Pivot Low, waarbij er voor de betreffende Low 4 hogere Lows liggen en 2 hogere Lows er na. Dan wordt er een groene steunstreep ingetekend. Het algoritme kijkt terug op de grafiek om steeds twee actuele weerstanden en twee steunen te detecteren en in te tekenen.

Hoe noem ik in mijn commentaren de strepen veelal? Natuurlijk steun- en weerstandstrepen om aan te geven waar logischerwijs steun en weerstand verwacht mag worden. Maar dat zegt niet zoveel over het praktische nut. Ik heb het liever over potentiële toppen en bodems, dus niveaus waar de koers zo mogelijk ophoudt met stijgen of stopt met dalen. Wat dacht u van routepaaltjes waar tussen stier en beer manouevreren. Ik noem het ook wel de krijtstrepen op het veld om te indiceren hoeveel ruimte er is voor stierenactie danwel berenactiviteit. Nog creatiever zijn de kreten bullenremmer (weerstand) en berenremmer (steun) om aan te geven waar een specifieke koersbeweging haperingen kan ondervinden.

Bovenstaande uitdrukkingen moeten worden gezien als richtlijnen, als indicaties waar de koers heen kan bewegen. Het zijn zelfs potentiële koersdoelen, niveaus waar de spelers heen kunnen. Maar het zijn geen gegarandeerde niveaus, pas daar voor op. Tussentijds kan de conditie wijzigen waardoor vermeende niveaus niet worden gehaald. Dus een opmerking naar de TA coach van “U heeft gezegd dat de koers naar de rode streep op 100 zou gaan” is onterecht. U weet na het lezen van deze coaching rubriek waarom.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!