In elke technische analyse cockpit mag een trendvolgende indicator niet ontbreken. Er zijn diverse soorten trendmeters, de eenvoudigste is de gemiddelde lijn, ofwel sleepkabel zoals ik die noem. Maar weet u dat er drie typen zijn? Lees maar verder.

Sleepkabelfunctie
Waarom doet een gemiddelde lijn dienst als sleepkabel? Omdat mineure koersbewegingen worden uitgefilterd, dat is het kenmerk van een gemiddelde lijn. Daardoor geeft een dergelijke lijn de tendens tot stijgen of dalen van een koersbeweging weer. Niet alleen een indicatie inzake de richting, maar ook over de kracht van de trend. Anders gezegd, de hellingshoek van de gemiddelde lijn geeft inzicht in de trendintensiteit. Ik werk met de SMA lijn en die kan dan ook twee kleuren hebben (zie onderstaande afbeelding) afhankelijk van de hellingshoek. Toch een leuk extra visueel elementje op de grafiek, niet waar?

SMA, WMA, EMA
De Simple Moving Average (SMA) is met recht de simpelste lijn. Elke waarneming in de berekening telt even zwaar mee. Denk even terug aan uw eerste les wiskunde hoe je ook al weer een gemidddelde berekent. Meteen maar even de parameter benoemen, ofwel het aantal waarnemingen in de berekening. Hoe meer waarnemingen, hoe meer er wordt uitgefilterd en hoe glooiender de lijn zal zijn. Mijn SMA parameter is 55, gelijk aan een Fibo getal.
De Weighted Moving Average (WMA) kent gewichten toe aan elke waarneming. De meest recente koers krijgt het zwaarste gewicht, de oudste koers het lichtste gewicht. De gewichtsafname gaat met vaste stappen. De Exponential Moving Average (EMA) is niets anders dan een WMA, maar dan wel met een glijdende gewichtsafname.

Lagging en valse signalen
Elke MA lijn heeft een lagging karakter (loopt achter op de koersontwikkeling) en kent valse crossovers. Daar schuilt het verschil tussen de SMA, WMA en EMA. Kijk maar naar onderstaande afbeelding. En dan blijkt dat de SMA minder valse signalen geeft en iets meer lagging. Voor een coach de ideale combi, eenvouding maar effectief.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!