Vasthouden aan de sleepkabel

Wat een vuurwerk op de internationale aandelenvelden, diep rode koersen, sell-offs, paniek bij beleggers, vallende messen, het houdt niet op. Maar aan alle beursellende komt een eind, dankzij mijn inmiddels wereldberoemde sleepkabel, de SMA als trendvolgende indicator. Ik zal dit vangnet voor de bulls illustreren op de weekgrafiek van de AEX en de S&P500 index.

Waarom SMA?
De indicator die ik gebruik om inzicht te krijgen in trendrichting en trendsterkte is een ongewogen voortschrijdende gemiddelde lijn, ofwel Simple Moving Average (SMA). U weet ongetwijfeld dat er drie gangbare MA-lijnen zijn, te weten de Ongewogen lijn, de Gewogen lijn en de Exponentieel Gewogen lijn. Het voert thans te ver om alle verschillen uiteen te zetten. In de praktijk geven de lijnen verschillen in meer of minder valse signalen en meer of minder lagging, ofwel vertraging in de signalering van trendwijzigingen. Mijn voorkeur gaat uit naar minder valse signalen en meer lagging, omdat ik streef naar een acceptabele ‘feel-good-factor’. Anders gezegd, de koers moet redelijk overtuigend de weg bewandelen die de MA indiceert.

Waarom 55?
De lengte van de gemiddelde lijn (de parameter) bepaalt in grote mate welke significante koersbewegingen gevolgd worden. Een korte parameter wordt gebruikt voor korte koersbewegingen, een lange parameter voor langere bewegingen. Het is maar net waar de voorkeur naar uitgaat. Ik gebruik steevast 55, omdat 55 een getal is uit de Fibonacci getallenreeks. Als deze getallen een ´magische´ waarde hebben, dan mag je ze mijns inziens ook gebruiken als parameters voor indicatoren. Uit visueel onderzoek blijkt dat 55 op meerdere timeframes goed de trend signaleert.Voldoende theorie, nu snel naar de praktijk.

AEX 540 steun
Op de weekgrafiek van de AEX index ziet u de blauw-groene SMA lijn glooien over het landschap. Wat betreft trendmeting kan als basisregel worden aangehouden dat koersvorming boven de SMA lijn een stijgende trend impliceert, onder de SMA lijn is een dalende trend valide. Een wijziging in trend is veelal een proces en geen eenmalige prik van beer of stier. U ziet op de chart dat de SMA lijn daarbij wel eens als speelbal wordt gebruikt. Thans is er sprake van een uptrend, met daarbinnen een stevige correctie. Wat gaan de beren tekeer, maar dan komt weer de SMA in beeld, die ook een functie heeft als vangnet. En dan blijkt dat rond 540+ bodemstampers in actie kunnen komen om de grillige trend ternauwernood intact te laten. Dit mag als opmaat worden gezien voor een nieuwe bullenactie richting 580 en hoger. Kortom, de SMA lijn houdt de bulls in de race, volgende week een witte candle zal dit bevestigen.

S&P500 2800 steun
Ook aan de andere kant van de grote plas doet mijn sleepkabel dienst als vangnet voor de bulls. Op het weekveld van de S&P500 index is een volatiele correctie gaande richting de sleepkabel die rond 2800 in het veld ligt en daar dus als dynamische trendlijn (geen rechte lijn) steun moet aanreiken om het volatiele proces van hogere toppen en hogere bodems in stand te houden. Als er voldoende signalen van bodemvorming zijn, kunnen trendbeleggers overwegen hun portefeuilles weer aan te vullen om te profiteren van een vervolg of hervatting van de trend.

Al met al dus spannende ontwikkelingen op de aandelenvelden dicht bij cruciale kantelpunten. Nu komt het er op aan voor de bulls, nu moeten zij zich vermannen om beleggen in de rest van dit jaar aantrekkelijk te houden. En u weet “Aan de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen…” Hou vast aan de sleepkabel en pluk ze maar.

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.