Elk commentaar bij een grafiek in de nieuwsbrief behelst een duiding van het koersverloop met aansluitend het meest waarschijnlijke scenario wat betreft toekomstig koersverloop. Daar voegen we dan een coaching aanbeveling aan toe. Maar hoe komt een scenario tot stand? Welke technische elementen komen daarbij kijken? Ik zal alle ingrediënten van een scenario benoemen, al met al een waardevolle blik in de keuken van de TA analist, niet waar?

Scenario elementen
Om een uitspraak te kunnen doen over het toekomstige koersverloop moet je eerst systematisch de historie analyseren. Je begint dan met de objectieve metingen inzake trend en sentiment. U weet, ik gebruik hiertoe de 55SMA trendvolgende indicator en de Dynamische RSI spanningsmeter. Deze indicatoren hebben hun eigen signalen en condities. Daar voeg je de informatie van de swingteller als stappenteller aan toe. Voorts zoek je de niveaus van de geautomatiseerde steunen en weerstanden om stijgings- en dalingspotentieel te kunnen vaststellen.
Vervolgens kunnen subjectieve bevindingen worden toegevoegd zoals diverse charttechnische tools als Fibonacci levels, trendlijnen, trendkanaallijnen, maar ook koerspatronen en vergelijkbare bevindingen.
Daarna worden alle elementen samengevoegd en kan er op basis van de objectieve metingen met daar overheen het subjectieve sausje het meest waarschijnlijke scenario worden geschetst, ofwel de verwachte koersroute, het berenpad of stierenspoor.

Twee kanten
Uit de melding ‘meest waarschijnlijke’ kun je afleiden dat er ook een ‘minst waarschijnlijke’ kant van een scenario is. Anders gezegd, wanneer is een geschetst scenario niet meer valide? Dat moet steeds duidelijk worden vermeld in het commentaar. Veelal gebruik ik de uitdrukking “Zolang als….”, dat herbergt dan meteen de scenario validatie. Nu u dit allemaal weet, leest u vast met een andere bril onze commentaren. Succes!

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!