In deze TA vraagbaak vraag ik uw aandacht voor het fenomeen ‘Robot trading’, waarbij er volgens een strak algoritme volledig geautomatiseerd wordt gehandeld. Ik ben van mening dat dit weinig zinvol is. Ik zal dit onderbouwen aan de hand van de nieuwe one-liner “Robot beleggen is niet zinvol, een mens is geen machine”.

Markten zijn chaotisch
We zijn in de veronderstelling dat koersen in trends bewegen en steeds herkenbare patronen laat zien. In principe klopt dit wel, maar er zijn regelmatig afwijkingen waarneembaar. Marktgedrag herhaalt zichzelf, maar niet voor de volle 100%. Markten zijn wat dat betreft chaotisch en beleggers tonen non-linear gedrag. Daarom is er geen 100% hitratio mogelijk, toch jammer, niet waar?

Non-lineair gedrag
Maar wat behelst non-lineariteit? Vrij vertaald betekent het niet-rechtlijnig gedrag, onvoorspelbare afwijkingen. Dit zit diep in ons denksysteem verweven. Zo is het begrip ‘tijd’ ook non-lineair, we kunnen een vaste eenheid tijd totaal verschillend beleven. Ga maar eens 10 minuten wachten in een bushokje als het regent en koud is. Hoe beleeft u die 10 minuten? En nu 10 minuten aanwezig zijn op een gezellige borrel bij de open haard, voelt u het verschil?
Zo ervaart een intraday belegger een koersbeweging van 1% als een gigantische beweging. De lange termijn belegger geeft geen krimp.

Risico is non-lineair
Dit is een veel ergere constatering. Uit testen blijkt dat wij risico-avers reageren als er zicht is op winst en juist risico-seeking gedrag tonen als we worden geconfronteerd met verlies. Simpel gezegd, we kappen winst te vroeg af en laten verliezen te lang doorlopen.

Non-lineariteit zorgt er mijns inziens dus voor dat we regelmatig afwijken van geprogrammeerde modellen, waardoor die op dat moment niet goed werken. Achteraf reparaties uitvoeren of onderhoud plegen is achter de feiten aanlopen. Zet de robot maar aan de kant.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!