Als we een zogenaamde Turbo Tijd Long of Short Setup (TTL of TTS) presenteren, ofwel een kans in de markt, dan staat op de betreffende chart een Risk Reward balk die de Risico Reward Ratio (RRR) illustreert. De balk is groen/blauw (afbeelding hierboven) of rood/blauw (afbeelding hieronder) bij resp. een TTL setup of TTS Setup. Maar wat vertelt de RRR en waarom mag die bij een Setup nooit ontbreken?

Winst en verlies potentieel
Laat ik de groen/blauwe RR balk nader toelichten. Deze geeft met zijn groene kleur aan wat het verwachte koersdoel is van een TTL Setup en geeft daarmee aan wat het winstpotentieel is, te weten de afstand tussen de openingskoers van de Setup en het verwachte koersdoel (profit target). Zo geeft de blauwe balk aan wat het verliespotentieel is, oftewel de afstand tussen openingskoers en stoploss van de Setup.

Berekening RRR
Zo kun je al in één oogopslag zien hoe de verhouding is tussen winst- en verlies potentieel. Bij een juiste en verantwoorde Setup moet de groene balk uiteraard langer zijn dan de blauwe balk. Niet alleen een grotere kans op winst dan verlies (daarom ook een TTL Setup) maar ook een groter bedrag aan winst dan verlies. In de praktijk wordt veelal vastgehouden aan een factor 2 of groter. Anders gezegd, de groene balk is 2x (of meer) zo lang als de blauwe balk.
Voor de statistici onder u, de feitelijke RRR = (openingskoers – stoploss) / (profit target – openingskoers). Anders gedefinieerd ‘Risk’ gedeeld door ‘Reward’. Is de ratio > 1 dan is het potentiële risico groter dan de potentiële winst. De ratio moet dus kleiner zijn dan 1. Ik vind het handiger om met de genoemde factor 2 of hoger te werken.

Chart hulp
Uit de berekening van de RRR kunt u afleiden dat u in feite zelf de ratio bepaalt, afhankelijk van de door u gekozen profit target en stoploss. Nu is dat niet geheel willekeurig, want de chart met zijn steun en weerstand, eventueel aangevuld met de Fibo grid, swingteller en SMA lijn, draagt de informatie aan om tot de juiste RRR te komen. Desalniettemin zijn er wat subjectieve verschuivingen mogelijk.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!