Hoe vaak refereren wij in onze commentaren naar het begrip ‘trend’? Het is een van de belangrijkste technische elementen, zeker voor trendvolgende beleggers. Dan gaat het niet alleen om de richting van de trend, maar ook om de kracht van de trend. Ik noem dat trendintensiteit. Graag een nadere toelichting.

Trend en Richting
Trend is simpelweg richting en dan wel opwaarts of neerwaarts. Daarom zien we ook stijgende en dalende trendmatige bewegingen. Maar een zijwaartse beweging is toch ook richting? Jawel, maar dan noemen we het een trading range. Anders gedefinieerd, een trend is omhoog of omlaag, een horizontale trend bestaat niet.
Richting is te herkennen aan een serie hogere toppen en bodems (up) of andersom (down). De koers loopt van linksonder naar rechtsboven (up) of van linksboven naar rechtsonder (down) om het plastisch uit te drukken.

Trendintensiteit
Ik heb drie methoden voor u om de kracht van de trend te meten. De eerste is een subjectieve waarneming met de Fibo grid. Als na een actie van de bull (uptrend) een reactie volgt tot slechts de 38,2 lijn van de Fibo grid, zeg maar dat 1/3 van de actie wordt gecorrigeerd, dan duidt dat op een sterke trend. Zie onderstaande afbeelding ter illustratie.

De tweede methode is mijn eigen 55SMA trendvolgende indicator. Als deze een positieve hellingshoek toont, gemeten door het Momentum van de SMA lijn, dan duidt dit op een goeie opwaartse trendmatigheid. De lijn kleurt dan blauw-groen. In geval van een negatieve hellingshoek, de lijn daalt en kleurt oranje, dan is er sprake van een overtuigende daling. Bij een vlakke SMA, rap wisselend van kleur, is een trading range actief, de niet-bestaande horizontale trend.

De derde methode is de Average Directional Movement Index (ADX) van Welles Wilder. In het kort komt het er op neer dat een ADX boven 25 duidt op een sterke trendmatigheid. Bij een stand onder de 20 is er geen trend aanwezig, aldus Wilder. Kijk eens naar onderstaande afbeelding  waar de ADX op de weekkaart van de AEX staat afgebeeld. Wie weet voegt u de ADX toe in uw TA cockpit?

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!