RDSHELL rode streep strategie…..

Dat de ondertoon op menig langere termijn speelveld positief is, mag voor u geen nieuws zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de bulls ongestoord kunnen scoren. Ze moeten zo nu en dan een horde nemen, of een extra aanloop, hetgeen voor trendbeleggers impliceert dat zij een zogenaamde ‘rode streep strategie’ moeten voeren. Dit laatste is thans het geval op de maandchart van Royal Dutch Shell. Ik zal deze strategie nader uiteen zetten.

Positieve trend
Het voordeel van een maandgrafiek is dat je geen last hebt van dagelijkse en wekelijkse fratsen van de spelers. Die worden immers op dit navigatieniveau uitgefilterd, waardoor de lange termijn koersbeweging zichtbaar wordt. Bijkomend voordeel is dat een geschetst scenario een veel langere houdbaarheidsdatum heeft, toch wel plezierig voor trendvolgende beleggers. In geval van RDShell is er sinds 2009 sprake van een positieve ondertoon, met uitzondering van de dip begin 2016, maar dat bleek een vergissing van de stier. De maandcandles werden en worden nog steeds boven een fier opkrullende gemiddelde lijn geplaatst. Dit is vanuit objectieve trendanalyse geredeneerd de aanwijzing dat de bulls aan de leiding gaan. Zij onderhouden een patroon van hogere toppen en hogere bodems, hetgeen charttechnisch een stijgende trendfase impliceert. Maar we zien rechts op de grafiek bovenin nu een hapering in dit proces. Einde van de bullenparade?

Weerstandzone
Het is duidelijk zichtbaar dat vanaf mei 2018 een weerstandzone in ontwikkeling is rond 29+. Het lukt de bulls maar niet om door te breken om daarmee het eerder genoemde proces van hogere toppen en hogere bodems een vervolg te geven. Dit impliceert een vertraging in de trend, een hapering in de bullenparade. Dit alles puur charttechnisch gevoed, want mijn marktlensindicatoren staan nog allemaal in de plus. De Up status op het Dashboard is dan ook nog valide, de bulls voeren de regie. Maar om hun grip te houden en te vergroten moeten zij binnenkort de weerstand slechten. Boven 29+ betreden zij ‘uncharted territory’, zij zullen dan op eigen houtje hun route moeten vervolgen, er staan dan geen routepaaltjes meer in het veld. De Fibonacci Extentie techniek (leg ik nog wel eens uit) leert dat boven 29+ een koersdoel van 33+ haalbaar is. Kijk maar op de grafiek.

Rode streep strategie
Hoe ga je nu als actieve trendvolgende belegger om met deze gegevens en verwachtingen? Welnu, er mogen koopposities worden aangehouden om de simpele reden dat de Up status valide is. Het bekende motto “The trend is your friend..” is hier absoluut van toepassing. Maar de grafiek geeft een hapering weer en dat signaal mag je niet negeren. Welnu, dan komt Money Management om de hoek kijken. Wat is er verkeerd aan om nu wat winsten af te romen, koopposities te verkleinen, om daarmee met een verminderd risico de ontwikkelingen gade te slaan? Als het de bulls dan vervolgens lukt om de weerstandzone te slechten, dan is er de gelegenheid om posities weer te vergroten. Ja, soms moet je hoog kopen en hoger aankopen doen.

Kortom, bij haperingen bij rode strepen, rood is immers niet de favoriete kleur van de stier, is het raadzaam om Money Management toe te passen. “Varieer de omvang van de positie naarmate het charttechnische scenario hiertoe aanleiding geeft”, is dan ook mijn  welgemeende coaching aanbeveling.

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.