Een van de typen koersbewegingen is de zogenaamde Trading Range, waarbinnen de koers heen en weer beweegt tussen min of meer horizontale steun en horizontale weerstand. Je kunt binnen de range traden, maar een zeer interessant handelsplan kan worden opgezet als de koers uit de range breekt, in dit geval een opwaartse uitbraak.

Setup
We gaan eerst op zoek naar de Setup die in dit geval uit drie onderdelen bestaat. Het eerste onderdeel is uiteraard de charttechnische herkenning van een trading range ofwel de box. Kun je een rechthoek intekenen om de box te visualiseren, dan heb je hem gevonden. Tweede onderdeel is de Breakout, ofwel de opwaartse uitbraak uit de range, gevolgd door de Pullback, ofwel terugtest naar de bovenkant van de verlaten range. De Pullback is het derde onderdeel van de Setup.

Trigger
Als de Pullback succesvol verloopt zal de uitbraak worden gevalideerd en zal het motto gelden “Oude weerstand wordt nieuwe steun”. Eerste indicatie hiertoe is de eerstvolgende witte candle op of nipt boven de oude trading range. De Pullback candle zou reeds de eerste witte candle kunnen zijn, maar ook enkele perioden verder als de beren toch nog wat tegenspartelen. Dat noem ik trigger 1. Als vervolgens de swingteller met een witte candle op +1 springt, is dit een bevestiging van de nieuwe bullenactie en mag dit als trigger 2 worden gezien om eventueel koopposities te vergroten.

Stoploss
De stoploss wordt neergezet fractioneel onder de bovenrand van de verlaten trading range, want de bulls mogen niet meer terugvallen onder die bovenrand, want anders is er alsnog sprake van een  ‘false breakout’. En als de bullenparade eenmaal goed van start is gegaan dan schuift de stoploss mee omhoog, dan wordt het een trailing stop. Omdat het veelal een eerste significante koersbeweging is na de trading range fase is een trailing stoploss onder de Low van de vorige candle een interessante optie.

Target
Het voordeel van een trading range is het gegeven dat na een uitbraak de range gespiegeld kan worden om daarmee het koersdoel te bepalen. De diepte van de range omhoog geklapt geeft een minimaal koersdoel (KD1). Als dat koersdoel is bereikt en uit het technische beeld blijkt dat er veel meer stijgingsruimte aanwezig is, dan klap je de range nogmaals omhoog, zodat koersdoel 2 (KD 2) kan worden vastgesteld. Zo blijf je profiteren van de actie van de bulls.

Handelsplannen

Een verzameling praktische handelsplannen met elk hun eigen herkenbare naam.
Elk Dashboard Handelsplan kent een vast stramien, conform de ‘wetten’ die gelden om een verantwoord handelsplan op te tuigen. Elk scenario start met een Setup, ofwel de voorwaarden waar aan voldaan moet worden om tot een transactie over te kunnen gaan. Vervolgens is er de trigger, die het scenario daadwerkelijk in gang zet. Daarbij mogen de stoploss en de profit stop niet ontbreken. De vier elementen van het stramien moeten charttechnisch en/of Dashboard technisch gerelateerd zijn. Uiteraard kent elk handelsplan een acceptabele Risk Reward Ratio. In de betreffende toelichting wordt uitvoerig uitgelegd hoe het handelsplan werkt en voor wie het bestemd is.