Als je een grafiek duidt, dan betrek je ook charttechnische elementen bij de analyse, zoals trend(kanaal)lijnen, koerspatronen etc., waarbij het van belang is om de juiste raakpunten te detecteren om lijnen te kunnen tekenen. Of is het raadzamer om raakvlakken op te zoeken? Na lezing van het proza mag u zelf beslissen.

Hoe teken je een trendlijn?
Ik ben van mening dat twee opvolgende bodems of twee opvolgende toppen voldoende zijn, ingegeven door de wiskundige wetmatigheid dat er twee punten nodig zijn om een rechte lijn te kunnen tekenen. Er zijn analisten die beweren dat je drie punten nodig hebt. Dat derde punt is bij mij de tussenliggende top of bodem waar de trendkanaallijn loopt, parallel aan de trendlijn.

Wat is een top of bodem?
Vervolgens de vraag over welke punten je de lijn tekent. Er zijn diverse varianten. Als je een lijngrafiek gebruikt met slechts slotkoersen, dan verbind je slotkoersen met elkaar. Bij candlesticks is het mogelijk om over de bovenkant van de bodies de dalende trendlijn te tekenen, over de onderkant van de bodies loopt de stijgende trendlijn. Meest voorkomende variant is een lijn over de Highs en Lows, ofwel over de sprieten van de candles. Maar wat te doen met de veelal gigantische spikes die rap door de markt worden weggepoetst, moet je die negeren?
En zijn Highs en Lows wel significante niveaus? Is de body van een candle belangrijker?

Raakvlak
Een bekend gegeven bij technische analyse luidt “Hoe breder hoe sterker”. Dus in geval van raakpunten, zoek dan naar een clustertje van Highs of Lows, of meerdere candle bodies met min of meer gelijke boven- of onderkant, of een combinatie van sprieten en bodies op vrijwel gelijk niveau. Zo is een raakpunt niet een exact niveau maar eerder een specifieke zone, het is mijns inziens dan ook beter om van een raakvlak te spreken. Een raakvlak is een specifiek koersgebied waarin de markt wil toppen of bodemen. Waar kiest u voor, raakpunt of raakvlak?

Bovenstaand een voorbeeld van raakvlakken op de AEX weekgrafiek.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!