Multinationaal mediaconglomeraat Prosus staat de laatste tijd flink in de belangstelling, mede gelet op de felle reacties vanuit het beleggend publiek. Flinke koerszwiepers, zowel omlaag als omhoog. De ergste rook lijkt op te trekken en dan blijkt dat het fonds nog niet uit de gevarenzone is. Oppassen voor de beer dus. Ik zal de dag- en weekkaart voor u duiden.

Felle reacties
De linkerhelft van de grafiek wordt gevuld met de dagchart. Daar zien we een dalende trendfase, ofwel een serie lagere toppen en lagere bodems onder een wegzakkende gemiddelde lijn. Toppunt van bearish sentiment was natuurlijk de felle tik naar 65+, wat direct gepaard ging met overdreven sentiment onder in het veld. Er volgde dan ook een rappe en dappere reactie van de bulls naar de 77 zone. Toen toch weer een berenaanval naar 70 met aansluitend een rally naar zowaar de SMA lijn rond 80+. Wat een achtbaan-chart, lekker voor offensieve swingtraders.

Keren of passeren
Op de dagkaart zijn de bulls dus aangekomen bij de SMA lijn, veelal het punt waar de rebound een halt wordt toegeroepen. De countertrend beweging kan opdrogen rond de 80+, waarna de beren de kans krijgen hun trend te vervolgen.
Op de weekkaart rechts op de grafiek zien we logischerwijs een flinke witte candle als poging om te rebounden in de downtrend, dus ook hier een opleving naar de licht dalende SMA lijn die nu rond 87+ in het veld ligt. Op beide speelvelden zien we dus een herstelpoging waardoor de ergste kou uit de lucht is. Maar er moet meer gebeuren om het tij te keren.

Coaching
Rebounders zagen recent hun kansen, zij hebben mogelijk geprofiteerd van de mooie herstelbeweging. Zij overwegen hun winsten te verzilveren als de bulls haperen in de 78 tot 80 zone. Mocht het lukken om boven beide SMA lijnen te breken, dan krijgen ze nieuwe koopkansen aangereikt. Voor trendbeleggers wordt het dan ook tijd om aan te haken. Hou vooral de dagchart in de gaten, want daar moet als eerste blijken wat de spelers voor ons in petto hebben.

BNP Paribas Turbo's en Boosters van PROSUS

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.