Het wordt de actieve beleggers niet makkelijk gemaakt. Heftige turbulentie op korte termijn, dalende trend op de weekkaart en stevige correcties op langere charts. Best wel veel tijdvensterconflicten. Dat brengt mij op de gedachte om aandacht te vragen voor het idee van Charles Dow inzake primaire, secundaire en tertiaire trends.

Primaire trend
De hoofdbeweging op lange termijn wordt aangeduid als primaire trend. De langere termijn golfbeweging zoals die zichtbaar is op de maandchart. Een stijgende trend heet dan een bullmarkt, een dalende trend is een bearmarkt, veelal langer dan een jaar, liefst meerdere jaren. Op bovenstaande afbeelding is er al een meer dan 10-jarige bullmarkt op de maandchart van de AEX gaande. De primaire trend is met name interessant voor lange termijn (buy & hold) beleggers.

Secundaire trend
Dit zijn kleinere bewegingen van enkele weken of maanden en zorgen voor countertrend bewegingen binnen de primaire trend. In een bullmarkt zijn dat dan correcties, in een bearmarkt zijn het rebounds of herstel bewegingen. Op zich best wel significante koersbewegingen in een duidelijk opgaand of neergaand ritme, uitermate interessant voor de actief dynamische middellange termijn trendvolgende beleggers die de weekchart ter hand nemen voor hun scenario analyse.

Tertiaire trend
Dit betreft korte termijn bewegingen van enkele dagen tot enkele weken. Niet echt een trendmatige beweging, maar meer een tijdelijke verstoring van de secundaire en primaire trend. Een korte stabilisatie, een trading range, een consolidatie koerspatroon, dat soort ruis op de grafiek. Kleine fluctuaties die duidelijk zichtbaar zijn op de dagcharts. Interessant voor kort-op-de-bal spelers, koopjesjagers en speculanten.

Tot slot een aardige beeldspraak om het onderscheid in de bewegingen te onthouden: de primaire trend is het tij van de zee, de secundaire bewegingen zijn de golven en de tertiaire bewegingen zijn de rimpels in het water.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!