Als je als belegger indicatoren consulteert om tot transacties te komen, dan maak je in feite gebruik van de zogenaamde afgeleide visualisatie van marktgedrag. Een indicator is immers een bewerking van de prijs of koers om als zodanig inzicht te krijgen in trend en sentiment.
De kale grafiek daarentegen, dus zonder toegevoegde indicatoren, is een directe visualisatie van marktgedrag, zuiver inzicht in koersontwikkeling. Als je als belegger de kale grafiek consulteert om tot transacties te komen, dan doe je aan Price Action Trading. Sta mij toe hier nader op in te gaan.

Als je Price Action Trading toepast, dus je beslissingen neemt op basis van koersbewegingen, dan ga je er van uit dat de enige waardevolle informatiebron de koers is en zijn beweging. De prijs is het fundament.
Belangrijke tools die hierbij een rol spelen zijn de candlesticks met hun eigen prijsgegevens en patronen per tijdseenheid, maar ook trends zijn belangrijk, in dit geval uitgedrukt als HTHB (hogere toppen en hogere bodems), of LTLB. Daarnaast zijn breakouts in vele varianten belangrijke tools en mogen steun en weerstand natuurlijk niet ontbreken. Vooral de breakouts zijn waardevol, want die geven aan dat een specifiek ritme of bepaalde tendens wordt verstoord. Dit kunnen bekende patronen zijn als driehoeken, Head & Shoulders etc. Zelfs een ‘false breakout’ geeft een trading kans in tegenovergestelde riching als de breakout.
Steun- en weerstandzones leveren waardevolle informatie, want deze kantelpunten, of kantelzones, geven aan dat de koers daar in het verleden is omgekeerd. Ook het principe van ‘oude steun wordt nieuwe weerstand’ en andersom, wordt veelvuldig toegepast.

Voordelen van Price Action Trading: er is minder research tijd nodig, je hebt geen vertraging en je kunt de strategie kiezen die bij je past.
Zijn er ook nadelen? Ja, je kunt je transacties niet automatiseren, het vraagt meer focus want subjectieve bevindingen zijn leidend, dus kunnen interpretaties afwijken van de werkelijkheid.

Een goeie grafieklezer kijkt niet alleen, hij ziet ook kansen en bedreigingen.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!