Positief volatiel AKZO

Vele bedrijven presenteren cijfers, spreken zich uit over de toekomst of doen andere mededelingen. Zo was deze week ook Akzo aan de beurt. Al het nieuws uit het fundamentele kamp wordt door de beleggers geabsorbeerd en het uiteindelijke resultaat van dit informatieabsorptieproces (mooi woord hé) komt tot uiting in de grafiek. En dan blijkt dat Akzo een positief maar ook volatiel koersbeeld toont. Ik zal de chart voor u duiden en het meest waarschijnlijke scenario voor u schetsen.

Volatiele trend
Op de eerste plaats kan worden vastgesteld dat een positieve trendfase valide is. Ik zie een duidelijk proces van hogere toppen en hogere bodems boven een fier opkrullende gemiddelde lijn. De marktlensindicatoren staan stuk voor stuk in een plusstand, dus de bulls voeren de boventoon. Straks wat routepaaltjes voor hen.
Op de tweede plaats is duidelijk dat het in stand houden van de trend niet gladjes verloopt. Forse uitschieters omhoog en omlaag maken het voor de spelers niet makkelijk om stand te houden. Candles met relatief lange sprieten weerspiegelen de turbulentie ofwel volatiliteit of beweeglijkheid op het speelveld. Kortom, een positief maar volatiel koersbeeld.

Routepaaltjes
Waar staan de routepaaltjes die voor beleggers van belang zijn? Onder in het veld mag er rond 80,00 op steun worden gerekend. Daar ligt de eerste groene steunstreep. Bovendien geldt daar het bekende motto ‘oude weerstand wordt nieuwe steun’. Deze week veerden de bulls prima op vanaf de 80-zone om daarmee dit vangnet te bevestigen. Boven in het veld is er ruimte tot 87,40, gelijk aan een recente top. Aangezien er een trendfase actief is, mag worden aangenomen dat boven 87,40 een nieuwe hogere top geformeerd kan worden. De bulls zullen zich dan op ‘uncharted territory’ begeven, records worden dan scherpgesteld. De 87,40 passage is wat dat betreft een cruciaal kantelpunt, want er is ook een kans dat een dubbele top ontstaat.

Coaching
Voor trendvolgende beleggers ziet het landschap er aantrekkelijk uit. Mits de koers boven de 80+ steunzone blijft liggen blijven de vooruitzichten positief. Bij het naderen van de 87+ zone twee handen aan het stuur, want daar wordt het keren of passeren. Posities veiligstellen bij topvorming of juist uitbreiden bij een doorbraak, dat zijn de opties. Mocht de koers onder de 80+ duiken, dan vervagen de positieve vooruitzichten aanzienlijk en dan is het niet aantrekkelijk om teveel stukken op de plank te hebben liggen, maar dat had u natuurlijk al lang begrepen.

Heeft u tussentijds vragen over de koersvorming van dit fonds? Via Twitter @TheDailyTurbo informeren wij u graag en houden u verder op de hoogte.

Ga naar de BNP Paribas Turbo’s en Boosters van AKZO

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.