Pharming koersexplosie scenario

De biotechnoloog Pharming haalt de pers nogal eens in deze tijd. Beleggers worden overspoeld met berichten, cijfers, meningen, fundamentele opinies en noem maar op. Maar hoe wordt dit alles geabsorbeerd door de massa? Daartoe raadplegen we natuurlijk de grafiek, want daarin zit alles verwerkt. En dan blijkt dat het nu niet verstandig is om achter de stier aan te rennen, want er is sprake van een flinke oververhitting. Wanneer wel aankopen doen?

Turbulente trading range
In termen van marktclassificatie is er op de weekgrafiek van dit fonds sprake van een turbulente trading range tussen enerzijds 0,70 steun en anderzijds 1,030 weerstand. Geen overtuigende richting, geen duidelijk proces van hogere toppen en bodems, of andersom, nee, een zwieperig koersbeeld tussen rood en groen. Maar daar kan verandering in komen, gezien het verloop van de OBOS banden, ofwel de blauwe en groene dynamische lijnen rondom de rode RSI lijn. Ik zal dit nader duiden.

Koersexplosie
Een van de signalen of condities die mijn dynamische spanningsmeter kan afgeven is die van een aanstaande koersexplosie. Dat wordt geïndiceerd door het naar elkaar toe kruipen (convergeren) van de twee banden om daarna fel uit elkaar te gaan (divergeren). Dit heeft te maken met in eerste instantie een weglopend momentum en turbulentie, stilte voor de storm zou je kunnen zeggen. In tweede instantie dan een felle koersbeweging om vervolgens significant richting te kiezen.

Uitbraak en terugtest
U ziet op de grafiek dat het koersexplosie scenario zich reeds openbaart. De uitbraak boven de dalende SMA lijn is in volle gang en heeft de koers tot ruim boven de rode streep getild. Maar dat was teveel van het goede, eerst een terugtest tot circa 0,90 om daar te bodemen als voorbereiding voor een stijgende trendfase waarin wel een serie hogere toppen en hogere bodems zich kan openbaren. Dit impliceert dat op termijn koersvorming tot 1,50 mogelijk is

TA coaching
Hoe moet je als actieve belegger nu omgaan met dit wilde koersverloop? Welnu, de aanloop vanaf 0,70 ging redelijk rustig van start, dus toen konden er al koopposities worden ingenomen door range spelers in de veronderstelling dat de bovenkant van de range gehaald zou kunnen worden. Dit laatste is vrij rap gebeurd, hetgeen tot winstnemingen leidt. De eerste punten zijn binnen, nu wachten op bodemvorming in een rustiger vaarwater rond 0,90, dan opnieuw koopposities opbouwen, waarbij ook trendbeleggers mogen aanhaken. Boven 1,0 staat de deur helemaal open en kunnen de laatste twijfelaars overwegen een graantje mee te pikken. Het moge duidelijk zijn dat bij koersvorming onder 0,90 en zeker onder 0,70 het landschap er drastisch anders uit zal zien.

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.