Olievlekwerking bij Shell, SBM en Fugro

Het zal u niet zijn ontgaan dat de olieprijs onlangs een enorme sprong heeft gemaakt. Ik ga niet in op de oorzaak van deze koersexplosie, ik ga ook de chart van BrentOil niet bespreken, ik wil wel stilstaan bij de olievlekwerking op een drietal olie-gerelateerde fondsen, te weten Royal Dutch Shell, SBM Offshore en Fugro. Wat voor effect heeft een en ander op het koersverloop van deze drie fondsen? Waar schuilen nu de kansen en bedreigingen? Lees maar verder.

RDShell op de middenstip (grafiek bovenaan)
De weekgrafiek van RDShell verdient geen schoonheidsprijs wat betreft trendmatigheid. Ik zie geen glooiend koersverloop, geen proces van hogere toppen en hogere bodems, of andersom. Ik zie wel op afstand een brede trading range ofwel bandbreedte tussen 23,50/24,50 steun en krap 29,00 weerstand. Middenin loopt de gemiddelde lijn met de koers daar tegenaan geplakt op 26,50. Anders gezegd, de koers staat op de middenstip, met deze week overigens een opwaartse gap als reactie op de explosie in BrentOil. Dus wel degelijk een positieve impuls, maar nog niet voldoende voor een overtuigende koopconditie. Boven 26,50 een rally naar krap 29,00, bij aarzelingen terug naar de onderkant van de range, zo luiden de opties momenteel. Dit impliceert dat dit speelveld interessant is voor range spelers. Voor trendvolgende beleggers is hier nauwelijks tot geen eer te behalen.

SBM Offshore met positieve ondertoon (grafiek onderstaand)
De weekgrafiek van SBMO toont wel een mooie trendmatigheid. Charttechnisch is een serie hogere toppen en hogere bodems gaande, met koersvorming veelal boven een opkrullende gemiddelde lijn. Onlangs zakten de bulls onder de gemiddelde lijn, maar dat bleek al snel een slippertje van de stier te zijn. Zij keerden rap terug op positief terrein met de swingteller inmiddels op +2, dus de UP status is valide op het Dashboard. Maar de bullenparade hapert deze week, getuige de zwarte candle en de afketsende RSI tegen de 50-lijn. Lichte vermoeidheid, geen positieve impuls vanuit het olieveld zo te zien, even wat corrigerende berentikken om daarna de uptrendfase te vervolgen. Zolang de koers boven 15,45 noteert, blijven de bulls aan de leiding. Voor trendbeleggers dus een prima speelveld, zij mogen de ‘Kopen op zwakte’ strategie voeren met de intentie uiteindelijk uit te komen bij 18+ tot 19, wellicht zelfs tot de top op 26+ uit 2008.

Fugro in de counter (grafiek onderstaand)
Op het weekveld van dit fonds overheerst negatief sentiment. Al zeer geruime tijd is een neerwaartse golfbeweging gaande onder een rap dalende gemiddelde lijn. Twee indicaties die de dominante positie van de beer onderschrijven. Zo nu en dan proberen de bulls boven de SMA te breken, maar die pogingen worden steevast de kop in gedrukt. Onlangs werd een berentrip afgerond bij 5,61, waarna een dappere countertrend beweging werd ingezet, die nu nog gaande is. Maar voor hoe lang nog? De rode spike-streep op 8+ kan remmend werken, zo ook de afketsende RSI tegen de 50-lijn. Ook de Fibo grid levert wat weerstand. Zoals het er nu naar uitziet wordt er wederom een lagere top gevormd en mogen de beren binnenkort hun pad vervolgen. Short spelers krijgen dan weer de gelegenheid hun spel te spelen. Voor trendbeleggers is er aan de koopkant voorlopig geen eer te behalen. Een explosie op het olieveld brengt hier geen verandering in.

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.