We zijn druk doende met een nieuwe service voor de actieve belegger, te weten Dashboard Scenario’s, ofwel kant en klare praktische handelsplannen. Het wordt een mix van offensieve rebound transacties tot trendvolgende strategieën, elk met een eigen herkenbare naam.

Vast stramien
Elk scenario kent een vast stramien, conform de ‘wetten’ die gelden om een verantwoord handelsplan op te tuigen. Elk scenario start met een Setup, ofwel de voorwaarden waar aan voldaan moet worden om tot een transactie over te kunnen gaan. Vervolgens is er de trigger, die het scenario daadwerkelijk in gang zet. Daarbij mogen de stoploss en de profit stop niet ontbreken. De vier elementen van het stramien moeten charttechnisch en/of Dashboard technisch gerelateerd zijn.

DB Trend Long Scenario (bovenstaande afbeelding )
Een voorbeeld ter verduidelijking, het DB Trend Long Scenario wat in de maak is.
De Setup bestaat uit een B1-T1-B2 configuratie, ofwel een bodem-top-hogere bodem boven een opkrullende (blauwgroene) SMA lijn. Dit vertegenwoordigt het trendlandschap, te weten hogere bodems en hogere toppen.
Vervolgens wachten we op de trigger, in dit geval de start van een positieve swing met swingteller op +1 en witte candle. Dan mag een kooppositie worden geopend. De stoploss wordt neergelegd op het niveau van B2 en de profit stop kan zijn de combinatie OB downcross RSI met zwarte candle, danwel swing +9 met zwarte candle. Dit zijn twee Exit Long regels uit onze Dashboard Beleggen methodiek. Zolang de profit stop niet wordt gehaald, blijft de kooppositie open, tenzij de stoploss wordt gehaald die meeschuift naar boven als er een hogere bodem (bevestigd door een hogere groene steunstreep) wordt neergezet. Zo ben je in staat vrijwel de gehele trend uit te zitten.

Verzameling scenario’s
Het is de bedoeling dat we een hele verzameling Dashboard Scenario’s gaan opbouwen. Heeft u zelf een Dashboard gerelateerd scenario gemaakt, geef het aan mij door per email naar btac@nicoprbakker.nl en ik neem het op in mijn verzameling.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!