Een van onze TA coaching publicaties is het Dashboard met actuele conditie metingen en bijbehorende coaching aanbevelingen voor een groot universum. We hebben deze service aan een stevige upgrade onderworpen, zowel wat betreft content als layout. Ik wil graag een toelichting geven over het praktische gebruik er van.

In de publicatie vindt u een viertal blokken met elk een eigen universum. We starten met de Fondsen Nederland, gevolgd door de Fondsen Belgie, Fondsen Buitenland en we sluiten af met de Intermarket Titels.
In elk blok wordt van het betreffende fonds de Daily Conditie en Coaching weergegeven en de Weekly Conditie en Coaching, dus we hanteren een multi-timeframe benadering, waarover straks meer.
In het document worden met een drietal kleuren het onderliggende sentiment met bijbehorende coaching aanbeveling aangegeven. De groene kleur staat voor “Up en/of EL”, kortweg een koopkans of koopconditie. De blauwe kleur staat voor een verkoopkans of verkoopconditie, een ‘short’ kans derhalve, omdat de Down conditie valide is, danwel een Enter Short (ES) coaching aanbeveling.
De gele kleur geeft een Exit conditie weer, ofwel het neutraliseren van een koop- of verkooptransactie. Op deze manier kun je vrij snel zien waar de (groene) koopkansen zich voordoen, of (blauwe) verkoopkansen worden aangereikt, of een (gele) neutrale positie is te overwegen.
Dit dus op zowel dag- als weekbasis. Een nieuw element hebben we toegevoegd, te weten een kleur toevoegen voor de naam van het fonds als op beide tijdvensters de conditie / coaching gelijk is. Dan staan de neuzen dezelfde kant op, hetgeen het scenario ons inziens sterker maakt.
Belangrijke opmerking: de conditie metingen en coaching aanbevelingen zijn moment opnames, de metingen worden in de ochtend gedaan en kunnen dus gedurende de dag wijzigen. Mocht u op basis van de Dashboard indicaties een transactie overwegen, check dan altijd eerst de actuele standen. U ziet, de Dashboard publicatie is een spoorboekje voor kleurrijke kansen en bedreigingen in de markt.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!