Onze TA coaching aanbevelingen worden gevoed door de signalen en condities van de marktlensindicatoren in combinatie met de kleur van de candle. Deze objectief meetbare informatie wordt dagelijks gepubliceerd in onze Dashboard rapportage (zie voorbeeld onder dit artikel). Naast de coaching informatie is er de weergave van de conditie van de actuele koersbeweging. Dit kan zijn een Up, Correctie, Down of Rebound conditie. De Dashboard rapportage is een moment opname  en biedt dus geen historisch inzicht in de metingen. Maar daar komt nu verandering in. We hebben een nieuwe indicator gemaakt, de DBS (Dashboard Status) indicator, nu op elke grafiek als staafdiagram zichtbaar.

Conditie van de koersbeweging
Onze Dashboard Beleggen methodiek herkent een viertal koersbewegingen. Zo is daar een stijging in een uptrend, wij benoemen dat als UP, of een daling in een uptrend, ofwel CORRECTIE. Omgekeerd een daling in een downtrend, DOWN genaamd en een opleving in de downtrend, de REBOUND.

De conditie wordt weergegeven met een staaf met eigen kleur. De UP status is herkenbaar aan de groene staaf op de nullijn. De DOWN status kent een blauwe staaf aan de nullijn. De CORRECTIE en REBOUND status worden aangeduid met een goudgele staaf. U ziet, de kleuren in de indicator komen overeen met die in de Dashboard publicatie.

Coaching aanbevelingen
Het tweede gedeelte van de DBS indicator behelst de coaching aanbevelingen zoals die ook worden weergegeven in de Dashboard Publicatie. Als er sprake is van een UP status, dan kan dat gepaard gaan met een zogenaamde Enter Long (EL) coaching aanbeveling. Dit impliceert dat koopposities mogen worden ingenomen. Dit laatste wordt bepaald door specifieke, aanvullende Dashboard regels. De groene UP staaf krijgt dan een groene EL coaching stip.
Zo krijgt de goudgele CORRECTIE staaf een stip als er een Exit Long (XL) coaching aanbeveling wordt afgegeven conform de DB spelregels.
Dan begrijpt u nu ook dat de blauwe stip de Enter Short (ES) coaching aanbeveling behelst en de goudgele stip onder de REBOUND staaf de Exit Short (XS) coaching aanbeveling weerspiegelt.

In onze coaching commentaren zullen we regelmatig de informatie uit de DBS indicator duiden en aangeven hoe de indicator in de praktijk toegepast kan worden.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!