Er zijn nu en dan charttechnische scenario’s die vallen in de categorie ‘twijfelgevallen’, waarbij steun- en weerstandstrepen dichtbij liggen, waardoor er twijfel bestaat om een koop- of verkooppositie in te nemen. Dit brengt veelal mentale kronkels en emotionele uitingen met zich mee, vooral als blijkt dat het scenario uiteindelijk goed uitpakt. Is er een oplossing?

Nee want…
Niet elk scenario ziet er briljant uit, dat zou wel erg makkelijk zijn. Het komt vaak genoeg voor dat alle marktlensindicatoren in de plus staan en dat zelfs een Enter Long coaching aanbeveling valide is. Maar dan ligt er een rode streep, ofwel weerstand, dichtbij. Veelal hoor ik dan dat beleggers afhaken, want er ligt een beer op de loer, het scenario zal wel slecht aflopen. Laat maar zitten, ik wacht wel totdat de weerstand wordt gebroken. Dit laatste gebeurt dan vaak genoeg met de nodige turbulentie, waardoor de koers plotsklaps fors hoger staat. Dan overheerst het gevoel te laat te zijn en wordt opnieuw afgezien van een aankoop. De belegger druipt af, op zoek naar andere kansen.

Ja tenzij…
De oplossing zit in de twee simpele woordjes “Ja tenzij….” Doe gewoon mee met een coaching aanbeveling, desnoods met een bescheiden positie, totdat blijkt dat de weerstand daadwerkelijk de bulls tegenhoudt. Dan kun je alsnog ingrijpen. U begrijpt de euforie als bij een doorbraak al een kooppositie uitstaat. Bij de omgekeerde wijsheid “Nee tenzij….Ja mits…” mis je deze euforische ervaring.

Setup validatie
De “Ja tenzij…” wijsheid is ook van belang bij een setup validatie. Korte termijn dalingen zijn heus wel toegestaan bij een lange termijn koopaanbeveling, tenzij blijkt dat de setup niet meer valide is. Tijdvensterconflicten zorgen hierbij veelal voor hoofdpijn dossiers, lastig, maar daar valt mee te leven als je de tegelwijsheid in deze TA Vraagbaak omarmt. Zet twijfelgeval 1 in de afbeelding in ieder geval aan de kant. Succes met de mentale strubbelingen!

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!