Als je een charttechnisch scenario optuigt, dan ontkom je niet aan de begrippen steun en weerstand. Nu is het gebruikelijk dat je op elk specifiek navigatie niveau, ofwel tijdvenster of meetlat, op zoek gaat naar herkenbare steun- en weerstand niveaus. Maar het wordt veel interessanter als je op één chart alle steunen en weerstanden van onderliggende tijdvensters ziet. Hoe dat werkt leg ik graag uit.

Wat is steun en weerstand?
Besef even goed wat deze begrippen behelsen. Het zijn draaipunten in de markt, routepaaltjes waar het koersverloop van richting kan veranderen. Bij steunstrepen zijn er veelal meer kopers actief dan verkopers en dat leidt dan tot een koersstijging. Bij weerstandstrepen of -punten, komen veelal meer verkopers in actie, waardoor de koers kan zakken. Bij steun en weerstand begint de feitelijke handel, daar start immers een nieuwe, al dan niet significante koersbeweging.

Waar vind ik steun en weerstand?
Je kunt gewoon naar de grafiek kijken om vast te stellen waar een top of bodem staat, dat is een bevinding achteraf. Je kunt ook inschatten waar de draaipunten kunnen liggen middels trendlijnen, kanaallijnen, mijn steun/weerstand Pivot points, Fibonacci retracements en zo zijn er meer charting tools. Maar nu de techniek van de multi-tijdvenster steun-en weerstandlijnen. Laten we het navigatielijnen noemen.

Horizontale lijnen
Je start bijvoorbeel op de dagchart en je tekent de horizontale navigatielijnen op duidelijk zichtbare toppen en bodems, de draaipunten in het veld, weet u nog. Vervolgens daal je af naar de uurchart en daar doe je hetzelfde. En nog een keer op de 15 min chart. Maar let op: stel de lijnen zo in dat ze op alle tijdframes zichtbaar zijn. In ProRealTime gaat dat heel eenvoudig. Als voorbeeld in de bovenstaande dagchart van de AEX met alle significante draaipunten op de dag-, -uur, en 15 min- charts. Zo heb je alle navigatielijnen op één kaart bij elkaar. Opm. je kunt ook experimenteren met een maand/week/dag kaartensetje, of nog andere tijdvensterinvullingen.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!