Mijn Dashboard spelregels geven aan wanneer een koop- of verkoop conditie valide is. Aansluitend wordt geïndiceerd wanneer een exit conditie geldig is. Maar tussen de spelregels door zijn er situaties die er toe kunnen leiden om eerder een positie te sluiten. Dat is het geval bij een Profit Stop en een Non-Activity stop. Kortom, er zijn drie stop-technieken beschikbaar. Graag een nadere toelichting

Conditionele stop
De eerste is de conditionele stop, die aangeeft dat een eerder geschetst scenario niet meer valide is. Er is sprake van een conditie wijziging, waardoor het niet meer raadzaam is om een koop- of verkoop positie aan te houden. Het zijn de Exit signalen op mijn Dashboard. Ik loer dan ook op het juiste moment om bestaande posities te neutraliseren. De oplettende lezer merkt dat ik geen niveaus gebruik als directe exit. Ik acht een conditionele stop raadzamer.

Profit Stop
Het hanteren van een profit stop is met name vanuit charttechnisch oogpunt interessant. Bij het aangaan van een transactie is bekend hoe het is gesteld met de Risk Reward Ratio, ofwel het winstpotentieel versus de verliesruimte. Stel nu dat in geval van een kooppositie de koers al aardig dicht in de buurt ligt van het eerder vastgestelde winstniveau. De kans op een verdere koersstijging is dus kleiner dan de kans op een correctie, mede gevoed door de Dashboard indicatoren. Er is officieel geen Exit conditie valide, daar is het te vroeg voor, maar het veiligstellen van de winst is dan zeker te overwegen.

Non activity stop
Als het Dashboard een mooie koop- of verkoopkans detecteert, dan ga je daar als actieve belegger natuurlijk enthousiast mee aan de slag. Maar als dan blijkt dat beer of stier helemaal geen zin heeft om van zijn plaats te komen, dan is dat teleurstellend. Je kunt het nog even aanzien, maar als er geen beweging komt, is het raadzaam om posities te neutraliseren. Loop geen onnodig risico. Of zoals een trader dat verwoordt: “Beer en stier niet van hun plek? Dan geen positie, ga je ook niet op je bek”.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!