Op mijn charts ziet u wel eens een oranje candle, de MRI candle, ofwel de Mean Reversion Indicatie candle, die aangeeft dat de afstand tussen koers en gemiddelde lijn te groot is en dat de kans dus toeneemt dat de koers terugkruipt richting zijn gemiddelde. Het is vrij vertaald een temperatuurmeter, een terug-naar-het-gemiddelde candle omdat de overshooting te groot is. Zie bovenstaande afbeeldingen van Ahold en Pharming als voorbeeld.

De afstand tussen koers en gemiddelde lijn wordt gemeten en uitgedrukt in Standaard Deviatie (STD) waarden, conform de Kromme van Gaus, ofwel de normaalverdeling die aangeeft dat de meeste waarnemingen liggen tussen -1 en +1 STD van het gemiddelde. De waarnemingen nemen af naarmate de afwijking t.o.v. het gemiddelde groter wordt. Buiten -3 en +3 zijn er vrijwel geen waarnemingen meer. De kans dat de volgende waarneming dichter bij het gemiddelde komt is dan het grootst, vandaar het Mean Reversion concept, terug naar het gemiddelde. Op de chart ziet u een oranje candle, al dan niet met oranje of witte body, als de afstand met de SMA lijn groter is dan -3 (onderin) of +3 (bovenin) STD.

De oplettende lezer en kenner van zogenaamde envelop indicatoren herkent in de oranje candles de techniek van de Bollinger Bands. Die meten exact hetzelfde als je de MA in de formule op 55 zet en de STD op 3. Ik heb gekozen voor de oranje candle, dat scheelt toch weer een indicator op de grafiek, hetgeen de rust ten goede komt.

Nu doet zich het probleem voor dat de markt zich niet gedraagt conform de normaalverdeling. De mooie symmetrie van de Kromme van Gaus is er niet, er zijn regelmatig grote afwijkingen en verschuivingen naar links of rechts. Dat noemen we ‘fat tails’. Dit impliceert dat er soms al bij +2 sprake is van een grote afwijking of soms pas bij +4. Dit verschijnsel, de zogenaamde heteroscedasticiteit van de markt, zorgt er voor dat de koersafwijkingen tov het gemiddelde een dynamisch gebeuren is. Dit maakt de MRI een extra spannende en dynamische tool, met name in verband met Money Management overwegingen.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!