De huidige rebounds op de aandelenvelden zijn eveneens pullback bewegingen in een zogenaamde ‘changing’ marktfase, ofwel een overgangsfase. Dit alles heeft te maken met het concept van marktclassificatie, de drie typen marktbewegingen die we kunnen herkennen op de speelvelden. Onderstaand een nadere toelichting op het belangrijke concept van marktclassificatie.

Scenario analyse begint bij landschapherkenning, naar buiten kijken en observeren. De eerste bevinding moet dan zijn het herkennen van één van de drie typen landschappen, nee, meer zijn er niet. We kennen de trending fase, de trading range fase en de changing fase, ook wel overgangsfase genoemd. In bovenstaande afbeelding staan ze afgebeeld. Deze bewegingen, de drie eigen vormen van kuddegedrag, noemen we marktclassificatie, ofwel het classificeren of benoemen van een specifieke koersbeweging.

In een changing marktfase kunnen zich twee overgangsfasen voordoen. De eerste fase is de overgang van een dalende naar een stijgende trend, of andersom. Een lastige fase met daarin de beroemde breakout en pullback met de intentie de kudde structureel van richting te veranderen. Dit laatste is thans het geval op de weekchart van de AEX, zoals in onderstaande afbeelding staat afgebeeld.

De tweede fase is als de koers uit een trading range valt. Even terzijde, noem een trading range geen horizontale trend, want dat bestaat niet. Een zijwaarts proces van gelijke toppen en gelijke bodems heet trading range volgens de uitgangspunten van marktclassificatie.
Als de koers onder uit de trading range breekt, volgt er ook een breakout en pullback, waarbij het bekende motto “Oude steun wordt nieuwe weerstand” opgeld doet. Andersom geldt “Oude weerstand wordt nieuwe steun”, dat moge duidelijk zijn.

Elke fase heeft zijn eigen karakteristieken en moet dan ook met daartoe geschikte indicatoren worden geanalyseerd. Daarom is het concept van marktclassificatie van groot belang.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!