Ik heb onlangs vastgesteld dat menig analist en belegger worstelt met het begrip marktclassificatie en dat het moeilijk te begrijpen is dat het charttechnische landschap er anders uit kan zien op een andere navigatiehoogte. Hoog tijd voor een nadere toelichting.

Drie marktfasen
Koersbewegingen kunnen een drietal vormen aannemen, meer smaken zijn er niet. Zo is daar de trendingfase, waarin de koers duidelijk richting kiest, goed te herkennen aan het ritme van hogere toppen en hogere bodems (HTHB) of andersom (LTLB). Er is hier altijd sprake van een significante stijging of daling.
Mocht de koers zijwaarts bewegen tussen min of meer gelijke toppen en gelijke bodems, dan noemen we dat een trading range of trading box fase. Geen significante richting, wel interessante up- en downswings.
En dan is er de derde fase, de changing ofwel overgangsfase. In dat geval wordt de trend gebroken of valt de koers uit de trading range. Er is sprake van een transitie van het koersbeeld. Letwel, het kan ook gebeuren dat een uptrend overgaat in een downtrend, of dat de koers na uitbraak uit een range overgaat in een andere range, begrijpt u?

Welke marktfase is actief?
U weet ongetwijfeld dat je koersbewegingen op diverse navigatiehoogtes kunt gadeslaan. Zo zijn er de maandcharts met hun lange termijn bewegingen, de week- en dagcharts met meer details in het koersbeeld en zelfs de intraday charts waarbij je heel dicht op het veld de koersen volgt.
Maar nu het magische van de marktclassificatie. De marktfase op elke chart hoeft niet gelijk te zijn. Een korte termijn downtrend kan een correctiefase zijn binnen een langere uptrend. Een trading range is wellicht een kortstondige pauze in een lange termijn downtrend. Dus check altijd de navigatiehoogte als u de marktfase wilt herkennen. En dan zult u ontdekken dat zowel de trending, als trading, als changing marktfase zich gelijktijdig kunnen voordoen, magisch hé?

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!