Voor onze Turbo Tijd Setups zoeken wij zoveel mogelijk naar zogenaamde ‘Low Risk Opportunities’, vrij vertaald ‘Laag Risico Kansen’. Hoe herken je een laag-risico-kans en wat doe je dan?

Als TA coach streef ik naar een hoge hitratio, ofwel een hoge scoringskans. Dat doe ik door momenten uit te kiezen waarop je een kans op een koersbeweging hebt, waarbij je goed kunt inschatten wanneer die kans voorbij is vanuit een stoploss, danwel vanuit een koersdoel. De setup van een dergelijke kans moet aantonen dat er sprake is van een Laag-Risico-Kans. Ik zal er een voor u uitwerken, die noem ik de B1-T1-B2 Trend Setup. De bijbehorende grafiek staat hierboven afgebeeld.

Setup
De setup bestaat in dit geval uit een ‘stukje trend’ zou je kunnen zeggen. Je zoekt een bodem op de gemiddelde lijn, dat is immers de ideale plek om te bodemen, ondersteund door zo mogelijk een groene steunstreep en een positieve swingteller. Op de grafiek is dit B1.
Vervolgens zoek je de eerstvolgende top (T1), ook weer begeleid door de swingteller (+9) met zwarte candle. Daarna zoek je B2, ofwel een hogere bodem dan B1, uiteraard boven de SMA lijn. Deze setup voorziet er in dat je gaat handelen in de richting van de trend, hetgeen impliceert dat je ‘Trade with the Odds’ zoals Cynthia Kase dit omschrijft in haar boek. Anders gezegd, gebruik de kracht van de waarschijnlijkheid als je een transactie optuigt.

Trigger, Stoploss en Target
Na de setup wacht je op de trigger om daadwerkelijk in actie te komen. De trigger is de combinatie van een witte candle, swing +1 en de RSI boven de 50, ofwel de start van een upswing met Enter Long coaching aanbeveling. De stoploss wordt neergezet op B2 en trailt mee als er een hogere groene bodemstreep verschijnt.
Als target kan een top uit het verleden worden aangemerkt, of als die er niet is dan navigeren op de indicatoren en vasthouden aan de Exit regels van het Dashboard Beleggen, zoals bijvoorbeeld een zwarte candle (liefst na swing +9) met een OB Downcross in de RSI. Dit was bij afbeelding 1 het geval.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!