“Je leest vaak dat negatieve economische ontwikkelingen al ingeprijsd zijn. Wat betekent dat nu feitelijk voor de prijzen van de aandelen? En mogelijke voorspellingen?”
“Het land staat in de fik en de AEX stijgt. Begrijp ik iets niet”?
Twee opmerkingen van trouwe volgers over het begrip ‘inprijzen’. Laat ik er een stukje proza aan wijden.

Inprijzen is het verwerken, absorberen, meewegen, disconteren in de prijs of koers, iets doorberekenen voordat het echt gebeurd is. Samenvattend zou ik het ‘voorsorteren’ willen noemen. Voorsorteren op dat wat de FED of ECB gaat doen, voorsorteren op aanstaande cijfers, economische ontwikkelingen, events etc. Er zijn zelfs analisten die beweren dat ingrijpende gebeurtenissen als oorlogen, aanslagen etc. al ingeprijsd zijn in de koersontwikkeling van future indices.

Als ik ‘inprijzen’ plaats in het licht van technische analyse dan kom ik al snel uit bij een van de veronderstellingen van TA dat de markt alles verdisconteert en dat dit tot uiting komt in de grafiek. “De prijs is het bewijs” hoe de massa denkt over datgene wat er allemaal gebeurt in de markt. Niet de oorzaak van een koersbeweging, maar het gevolg er van is van belang, aldus een technische analist. Dat de markt alles verdisconteert zou je het informatie absorptieproces kunnen noemen met als finale resultante de koers.

Ik heb twee one-liners voor u die het fenomeen ‘inprijzen’ prima weergeven. “Buy the rumor, sell the news” en “Wat we al weten is geen nieuws meer”. Denk hier maar eens over na.

Maar hoe nu praktisch omgaan met ‘inprijzen’? Heel simpel, uit voorgaande proza blijkt dat het volgen van de grafiek de beste oplossing is. De grafiek liegt niet, die illustreert het werkelijke koersverloop. Ik durf daarbij te beweren dat de massa inprijst in de richting van de grafiek. Is de trend bijvoorbeeld sterk positief, dan zal zelfs negatief nieuws als iets positiefs worden geinterpreteerd, de koers moet toch omhoog in een stijgende trend?

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!