In de TA Coaching Rubriek van de vorige editie van de nieuwsbrief heb ik de basis principes van ‘Position Sizing’ uiteen gezet, ofwel de omvang van de positie, hier de link naar het artikel. Maar er is nog een element wat actieve beleggers in ogenschouw moeten nemen en dat is het aantal posities. En dan kom je op de interessante vraagstelling: “Veel kleine posities of weinig grote posities?”, anders geformuleerd “Meer of minder vaak schieten?”. Een nadere uiteenzetting is gewenst.

Portefeuille inrichting
Stel je hebt een kapitaal van € 10.000 wat je wilt beleggen. Kies je dan voor 4 posities van elk € 2.500 of 20 posities van elk € 500, even afgezien van transactiekosten? Als je 4 juiste fondsen kiest dan scoor je lekker, maar als de keuze minder goed is, dan verlies je wel meteen fors. Bij 20 posities is de kans weliswaar groter dat je juist kiest, maar dan is de winst veel minder. Snapt u het dilemna?

Waarmee moet ik schieten?
Je kunt het ook anders benaderen. Ga ik met een kanon schieten of met hagel? Met een kanon is de kans veel kleiner om iets te raken, maar als je iets raakt, dan is het ook meteen goed raak, begrijpt u? Met hagel schieten is leuk, want je raakt best wel veel, maar de impact van een hageltje stelt veel minder voor.

Wat is risico?
Positie omvang en aantal posities heeft te maken met risico en risico beheersing. Wikipedia geeft de volgende omschrijving: Risico is de kans dat een potentieel gevaar resulteert in een daadwerkelijk incident en de ernst van het letsel of de schade die dit tot gevolg heeft.
Wat betreft beleggen is het gevaar dus ‘kans op verlies’ en de ernst van de schade is ‘omvang van het verlies’. Wat wordt nu de keuze?

Portefeuille optimalisatie
Om het risico te verlagen moet je absoluut kiezen voor het grotere aantal kleinere posities. Theorieën rondom portefeuille optimalisatie tonen aan dat je met 15 tot 20 posities het beste effect bereikt. Het risico gepaard gaande met een mistrade is dan beperkt.
Dus ‘Meer en Klein’ is de beste oplossing....

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!