In onze coaching commentaren schrijven we wel eens over een versnelling of juist een verslapping in de koersbeweging. We doelen daarbij op het Momentum van de koersbeweging, vrij vertaald het gaspedaal van de markt. Goed om eens stil te staan bij dit fenomeen.

Momentum meet de stijg- en daalsnelheid van de markt door de actuele koers te vergelijken met die van bijvoorbeeld 10 dagen terug. Het absolute verschil tussen deze twee meetmomenten heet Momentum. Neem je het relatieve verschil dan noemen we dat Rate of Change.

Maar hoe kun je het principe van een gaspedaal toepassen? Welnu, stap in uw auto en rij weg door het gaspedaal in te trappen. Uw snelheid accelereert naarmate u het gaspedaal verder indrukt. Dan houdt u het gaspedaal op een vaste stand. U gaat nog steeds vooruit, maar nu met een constante snelheid. Laat dan het gaspedaal los. U gaat nog steeds vooruit, maar met een afnemende snelheid.

Met andere woorden, er zijn drie variaties van Momentum, zoals weergegeven in bovenstaande afbeelding. Positief Momentum (groter dan 0) met een acceleratie in de koersstijging, een stabiele koersstijging of een afnemende stijgsnelheid. Bij een negatief Momentum is er sprake van een koersdaling, versneld, constant of afnemend.

Momentum is een zogenaamde Leading Indicator. Dat wil zeggen dat de indicator al een wijziging in sentiment of richting aankondigt, terwijl dat nog niet zichtbaar is in de koers. Denk nog even aan wat er gebeurt als u het gaspedaal loslaat. Momentum signaleert dus vroegtijdig een verzwakking in het koersverloop, aanstaande top- of bodemvorming.

Tweede indicatie is die van positieve en negatieve divergentie. Een lagere top in Momentum met een hogere top in de koers leidt tot een aanstaande koersval. Het omgekeerde geldt bij positieve divergentie over de de bodems.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!