De tweede kans van de markt

Het kan wel eens gebeuren dat de spelers zich niet geheel gedragen conform de spelregels van het Dashboard beleggen. Zij tonen dan afwijkend gedrag, waardoor het lijkt alsof je op het verkeerde been wordt gezet met als gevolg dat je de nieuwe koersbeweging dreigt te missen. Maar dan komt het er op aan dat je vertrouwt op de markt die actieve beleggers veelal een tweede kans aanreikt om alsnog mee te doen met de nieuwe koersbeweging. Hoe zit dat precies met die tweede kans?

Buy the dip
Stel, de markt toont topvormingsverschijnselen waardoor het raadzaam is om koopposities te verzilveren in de verwachting dat er eerste gecorrigeerd gaat worden. Maar de correctie komt niet, de bullen stomen gewoon door, weerstanden worden weggeslagen, de weg naar hogere niveaus staat geheel open. Dat is balen, want je hebt net de winst verzilverd. “Miss the rally” wordt dan al snel geroepen. Dat is op zich juist, maar dan nog achter de stier aanrennen is veelal niet verstandig. Vertrouw dan op de markt die na een al dan net felle uitbraak eerst zal corrigeren om oude weerstanden als nieuwe steun te testen. Anders gezegd, de bulls komen nog een keer terug naar oude uitbraakniveaus om u de kans te geven alsnog mee te doen met de nieuwe rally. In vaktermen heet dat “Buy the dip”.

Sell the rally
Stel, er is sprake van een positieve ondertoon, bulls aan de leiding, positieve rangen en standen, dus is een kooppositie verantwoord. Dan draait plotseling het sentiment, de koers klapt in elkaar, steungrenzen worden weggeslagen, je hebt geen tijd gekregen van de markt om in te grijpen. Jammer, je wordt onaangekondigd geconfronteerd met mogelijk een verlieslatende positie. Maar ook dan is het zaak om te wachten op de tweede kans van de markt om in te grijpen. Veelal keert de koers terug naar het uitbraakniveau, als daar wordt getopt is er de tweede gelegenheid om restantkoopposities alsnog weg te doen. Wij noemen dat “Sell the rally.”.

Kortom, in beide geschetste situaties is het van belang te erkennen dat er veelal een tweede kans is om na een forse koersbeweging op een beter niveau in te grijpen.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!